Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Law

  Law / aut. Ján Florián Gajniak, Ondrej Gajniak [elektronický zdroj]
  Gajniak Ján Florián ; 010350  Gajniak Ondrej ; 010350 Karel Ján (rec.) Záhoráková Renáta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 98 s.
  ISBN 978-80-227-4965-7
  právo občiansky zákonník obchodný zákonník zákonník práce
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 9-15
  absolvent vysokej školy podnikanie právo stavebníctvo Stavebná fakulta STU
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Duplicita názvov a rozdielnych významov právnych inštitútov v stavebnom práve
  Gajniak Ondrej ; 010350  Baranová Júlia ; 010350
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 3 (2018), CD-ROM, s. 34-36
  zmluva zákon právo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zmena legislatívy v stavebníctve v roku 2016
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . CD-ROM, s. 71-75
  legislatíva stavebníctvo právo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ústavné právo Slovenskej republiky / aut. Alexander Bröstl
  Bröstl Alexander 
  3. upr. vyd.
  Plzeň Vydavatelství a nakladetelství A. Čeněk 2015 . - 423 s.
  ISBN 978-80-7380-580-7
  právo
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Ústavné právo Slovenskej republiky

  kniha

 6. Súdnoznalecká činnosť : vybrané časti z prednášok
  Prokopčáková Katarína ; V270  Prokopčák Lukáš ; V270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - 50 s.
  ISBN 978-80-263-0764-8
  porucha právo znalectvo defect expertise law
  príručka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 7. Právo v technickom školstve : Nadstavbový modulárny kurz
  Šramel Bystrík ; M0110  Árvaiová Dominika (rec.) Polák Peter (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Totem 2014 . - 71 s
  ISBN 978-80-971360-8-6
  právo vysoká škola technická
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. Trade business in the Slovak Republic
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Nauka i obrazovanije dlja ustojčivogo razvitija ekonomiki, prirody i obščestva. Tom 1 : . s.369-374
  business freelancers law podnikanie právo živnostníci
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Základy práva informačných technológií
  Maisner Martin  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 317 s
  ISBN 978-80-8078-594-9
  informačné technológie právo
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  MTF2100
  Základy práva informačných technológií

  kniha

 10. Význam etického kódexu pre rozvoj riadenia v podniku
  Sabová Dominika ; M  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 66s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant právo etický audit etický kódex etiketa morálka etika podnikateľská etika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66501
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha