Výsledky vyhľadávania

 1. The influence of the radial diffuser geometry on the position of best efficiency point of the multistage pump
  Varchola Michal ; J0040  Hlbočan Peter ; J0040
  The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : . s. 261-266
  CFD simulácia CFD simulation čerpadlo pump
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The influence of the radial diffuser geometry on the position of best efficiency point of the multistage pump
  Varchola Michal ; J0040  Hlbočan Peter ; J0040
  AIP Conference Proceedings [elektronický zdroj] : . online, p. 257-266
  Numerical methods pump čerpadlá
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vyhodnotenie meraní emisií v teplárni Biomasa VSS Košice
  Bezák Rastislav ; J  Kureková Eva (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 648
  emission limits biomass technical solution heating pump ekonomická efektívnosť vykurovanie čerpadlo emisné limity biomasa kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103639
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Energetická efektívnosť tepelných čerpadiel.
  Orgoník Dušan 
  TZB Haustechnik . Roč.21, č. 1 (2013), s.42-45
  čerpadlá pump
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Aktívne chladenie reverzibilným tepelným čerpadlom.
  Füri Belo ; V290 
  Nízkoteplotné vykurovanie 2013 : . s.117-120
  čerpadlo pump
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The influence of circulation pump on operating costs in an apartment house
  Takács Ján ; V290  Rácz Lukáš ; V290
  CLIMA 2013 [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, [10] p.
  čerpadlo pump
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  článok

  článok

 7. Sensitivity of axial piston pump on contamination
  Krchnár Jozef ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 1-2 (2012), s.online, p.7-13
  pump contamination prevodníky
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Konštrukcia a parametre motorov pre riečno-morské nákladné lode pre ľadovú triedu E1
  Mák Štefan ; J  Kamenický Milan (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines engine pump consumption power čerpadlo výkon motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95346
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha