Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému riadenia kariéry zamestnancov ŽOS Trnava, a.s.
  Chrvalová Veronika  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management kariéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90519
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Kariéra a predpoklady jej rozvoja
  Matulčíková Marta 
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 95 s
  ISBN 978-80-8078-653-3
  kariéra kariérny rast ľudské zdroje
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Kariéra a predpoklady jej rozvoja

  kniha

 3. Návrh využitia kompetenčných modelov pri riadení ľudských zdrojov spoločnosti SLCP Consulting, s.r.o., Žilina
  Hrnčár Jozef ; M  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 73 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competency evaluation kariéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82204
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Osobný rast , rozvoj a kariéra zamestnancov v podniku Semikron, s.r.o. Vrbové
  Chodúrová Monika ; M  Rusková Dagmar (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education vzdelávanie kariéra osobný rast rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66689
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zdokonalenia riadenia osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómová elektráreň Bohunice : Diplomová práca
  Matovičová Ľubica  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  kariéra riadenie kariéry priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Osobný rast zamestnancov a ich kariéra v podniku PSA Peugeot Citroën Slovakia : Bakalárska práca
  Bacigalová Petra  Fedič Dušan (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  osobný rast vzdelávanie plánovanie kariéra education planning personálna práca personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57661
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Osobný rast zamestnancov, kariéra a jej tvorba
  Repková Ema  Sawicki Silvester (škol.) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  osobný rast vzdelávanie plánovanie riadenie rozvoj education planning kariéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47390
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Kariéra ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti ADAJA, spol. s r. o.
  Madarová Marta  Green rod. Česneková Jana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise rozvoj ľudských zdrojov vzdelávanie education kariéra ľudské zdroje human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26954
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Osobný rast zamestnancov, kariéra a jej tvorba
  Knap Matúš  Krelová Júlia (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise tvorba osobný rast kariéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47044
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Tvorba osobnej kariéry zamestnancov v podniku
  Nikmonová Lucia  Kováč Karol (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise vzdelávanie kariéra education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46996
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha