Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia cieľov výroby s využitím simulačnej optimalizácie : dizertačná práca
  Kurnátová Júlia ; M6000  Važan Pavel (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2014 ; Študijný program : 360 . - 143s príl. + CD + autoreferát
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization simulation optimization optimization simulation optimalizácia simulácia výrobný systém stratégia riadenia simulačná optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91474
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Simulačná štúdia dosahovania optimálnych cieľov výroby
  Koprda Dávid ; M4000  Iringová Miriam (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  Witness výrobný systém stratégia riadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103408
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie výkonnosti výrobného systému pre rôzne stratégie riadenia : Diplomová práca
  Petrovič Michal  Važan Pavel (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  stratégia riadenia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75091
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Hodnotenie stratégií riadenia výrobného systému : Diplomová práca
  Kurnátová Júlia ; M6000  Iringová Miriam (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011 . - 70 s., CD-ROM
  Witness Witness stratégia riadenia výrobný systém aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75063
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Metodika implementácie PLM systémov do malých a stredných podnikov : Dizertačná práca
  Podmajerský Peter ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 199 s
  znalostný manažment stratégia riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 6. Six sigma : Koncepce a příklady pro řízení bez chyb
  Töpfer Armin 
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2008 . - 508 s
  ISBN 978-80-251-1766-8
  manažment kvality stratégia riadenia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF0100
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě
  Šmída Filip 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2007 . - 292 s
  ISBN 978-80-247-1679-4
  riadenie podniku stratégia riadenia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  kniha

  kniha

 8. Firemní strategie pro praxi : Praktický návod pro manažery a podnikatele
  Charvát Jaroslav 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2006 . - 201 s
  ISBN 80-247-1389-6
  riadiace operácie, vedenie podniku stratégia riadenia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  Firemní strategie pro praxi

  kniha