Výsledky vyhľadávania

 1. Zdroje tepla pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Petráš Dušan ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2017 : . CD-ROM, s. 65-69
  plynový kondenzačný kotol transformačné a prepočítavacie faktory primárna energia zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti využitia neinvazívneho merania prietoku a smeru prúdenia zemného plynu pri vysokom tlaku pomocou ultrazvukovej metódy a matematických algoritmov pre zabezpečenie vysoko presného merania s opakovateľnosťou vo vybranom intervale v kontexte s bezbečnostnými kritériami prevádzky technológie / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 80-87
  meranie prietoku kvapalín zemný plyn bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Internal combustion engine powered by synthesis gas from pyrolysed plastics / aut. Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach, Ľubomír Jančošek, Peter Kunc, Josef Zbranek
  Chríbik Andrej ; 020030  Polóni Marián ; 020030 Lach Ján ; 020030 Jančošek Ľubomír Kunc Peter Zbranek Josef
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Vol. 66, no. 1 (2016), s. 37-46
  natural gas Cogeneration unit zemný plyn kogeneračná jednotka
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Hydráty plynu ako zdroj energie budúcnosti / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 4 (2016), s. 19-24
  zemný plyn palivo natural gas fuel
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Energetická hospodárnosť budov a zemný plyn Využitie plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020
  Petráš Dušan ; 010290  Illith Radovan
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 5 (2016), s. 9-13
  udržateľná architektúra primárna energia energetická hospodárnosť zemný plyn
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Influence of inert gas added to natural gas on parameters of combustion engine / aut. Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach
  Chríbik Andrej ; 020030  Polóni Marián ; 020030 Lach Ján ; 020030
  Transport means 2016 : . S. 435-440
  natural gas zemný plyn combustion engines
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 6 (2016), s. 32-36
  zemný plyn natural gas
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Technicko-ekonomická analýza možnosti aplikácie expanznej turbíny s kogeneráciou v prevádzke / aut. Stanislav Gajdošík, Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Gajdošík Stanislav  Rajzinger Ján ; 020270 Ridzoň František ; 020260
  Vykurovanie 2015 : . S. 145-148, CD- ROM
  zemný plyn natural gas expanzná turbína expansion turbine
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Termodynamická analýza možnosti využitia tlakovej energie plynu v systémoch s kogeneráciou / aut. Ján Rajzinger, Stanislav Gajdošík, František Ridzoň
  Rajzinger Ján ; 020270  Gajdošík Stanislav Ridzoň František ; 020260
  Vykurovanie 2015 : . S. 141-144, CD-ROM
  zemný plyn expanzná turbína natural gas expansion turbine
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv reakčných podmienok na aktivitu katalyzátora Mo/ZSM-5 v dehydroaromatizácii metánu a zemného plynu / aut. Klaudia Velebná, Michal Horňáček, Pavol Hudec
  Velebná Klaudia ; 048170  Horňáček Michal ; 048170 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, 6. odborný seminár, Bratislava, 23.6.2015 : . CD-ROM, s. 81-86
  metán zemný plyn aromatizácia zeolit
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok