Výsledky vyhľadávania

 1. Určovanie parametrov presnosti absolútneho trackera z merania v mikrosieti
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 233-238
  testing variance components absolute tracker leica at 403 micro net accuracy
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. The influence of machine-part measuring strategies for coordinate measuring devices on the precision of the measured values / aut. Jana Moravčíková, Peter Pokorný
  Moravčíková Jana ; 063800  Pokorný Peter ; 063000
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 15, no. 6 (2018), s. 7-26
  Coordinate Measuring Machine accuracy roundness
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Design of multilayer neural network for speaker identification / aut. Jaromár Továrek, Miroslav Vozňák, Erik Chromý
  Továrek Jaromár  Vozňák Miroslav Chromý Erik ; 037000
  WOFEX 2016 : . S. 497-502
  accuracy ANN MFCC speaker identification validation time
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Inaccuracies of industrial robot positioning and methods of their correction / aut. Milan Marônek, Jozef Bárta, Jozef Ertel
  Marônek Milan ; 063700  Bárta Jozef ; 063700 Ertel Jozef ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 22, iss.5 (2015), s. 1207-1212
  accuracy correction robot
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216675
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Návrh flexibilného upínacieho prípravku pre súčiastky merané súradnicovým meracím strojom
  Hudecová Denisa ; M  Javorová Angela (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 69s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems fixture measurement repeatability accuracy opakovateľnosť presnosť meranie prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103430
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Testovanie bezhranolového merania dĺžok prístroja Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Kapusta Juraj ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography laser beam accuracy presnosť univerzálna meracia stanica laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79929
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie inerciálneho meracieho systému pri určení trajektórie pohybu testovacieho zariadenia
  Kajánek Pavol ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [8] s.
  accuracy navigation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Určenie parametrov výškovej siete
  Badžgoň Ján ; V  Kyrinovič Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy protection stabilization presnosť ochrana stabilizácia výšková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79906
  bakalárska práca
  kniha

  kniha