Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie plechových súčiastok / aut. Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Viliam Čačko
  Šooš Ľubomír ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Čačko Viliam ; 020070
  Bratislava 2021
  plech meranie presnosť sheet metal measurement accuracy
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 2. Analysis of warm-up effect on laser tracker measurement performance
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 Erdélyi Ján ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 142-154
  Leica AT960-MR testing warm-up time accuracy
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_12
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Error sources and models of the laser tracker without a beam steering mirror
  Choleva Radoslav ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140
  Pollack Periodica : . Vol. 16, no. 3 (2021), s. 27-32
  systematic errors corrections accuracy kinematic measurement static measurement
  https://akjournals.com/view/journals/606/16/3/article-p27.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Určovanie parametrov presnosti absolútneho trackera z merania v mikrosieti
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65, (107), č. 10 (2019), online, s. 233-238
  testing variance components absolute tracker leica at 403 micro net accuracy
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. The influence of machine-part measuring strategies for coordinate measuring devices on the precision of the measured values / aut. Jana Moravčíková, Peter Pokorný
  Moravčíková Jana ; 063800  Pokorný Peter ; 063000
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 15, no. 6 (2018), s. 7-26
  Coordinate Measuring Machine accuracy roundness
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Design of multilayer neural network for speaker identification / aut. Jaromár Továrek, Miroslav Vozňák, Erik Chromý
  Továrek Jaromár  Vozňák Miroslav Chromý Erik ; 037000
  WOFEX 2016 : . S. 497-502
  accuracy ANN MFCC speaker identification validation time
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Inaccuracies of industrial robot positioning and methods of their correction / aut. Milan Marônek, Jozef Bárta, Jozef Ertel
  Marônek Milan ; 063700  Bárta Jozef ; 063700 Ertel Jozef ; M3000
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 22, iss.5 (2015), s. 1207-1212
  accuracy correction robot
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216675
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Využitie inerciálneho meracieho systému pri určení trajektórie pohybu testovacieho zariadenia
  Kajánek Pavol ; V140  Kopáčik Alojz ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [8] s.
  accuracy navigation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok