Výsledky vyhľadávania

 1. Význam ekonomických vied pri humanizácii vzdelávania na technických univerzitách
  Heretiková Katarína ; 010350 
  Aplikácia poznatkov spoločenských vied v technických vedách : . CD-ROM, s. 41-43
  ekonomické vedy znalostná spoločnosť globalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. K otázkam zraniteľnosti znalostnej spoločnosti
  Huszár Štefan ; V350 
  Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti : . CD ROM, s. 66-68
  znalostná spoločnosť nerovnaký prístup k znalosti zraniteľnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The influence of employee motivation and cultural differences on knowledge transfer in organizational learning conditions : Vplyv pracovnej motivácie a kultúrnych odlišností na transfer znalostí v podmienkach učiacej sa spoločnosti
  Rečičár Jakub ; R2020 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.64-74
  knowledge management knowledge transfer pracovná motivácia znalostná spoločnosť znalostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hlavné zdroje ekonomického a spoločenského rozvoja - informácie a znalosti
  Heretiková Katarína ; V350 
  Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : . s.21-24
  economic globalization ekonomická globalizácia knowledge - based society transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nástup znalostnej ekonomiky a jej vplyv na utváranie nových ekonomických teórií
  Heretiková Katarína ; V350 
  Spoločenskovedné vzdelávanie na technických univerzitách a proces globalozácie. [elektronický zdroj] : . s.53-56
  economic globalization ekonomická globalizácia information of economy knowledge - based society transformácia ekonomiky znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Význam vedomostí v súčasnom riadení a ich vplyv na inovácie
  Malá Jana ; M4000 
  Nová ekonomika, nové přístupy? : . s.[6]
  znalostná spoločnosť vedomosti inovácie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Postupný prechod k znalostnej ekonomike a spoločnosti - dôsledok globalizácie
  Heretiková Katarína ; V350 
  Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť [elektronický zdroj] : . s.25-28
  economic globalization ekonomická globalizácia society of knowledges transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Informácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti
  Heretiková Katarína ; V350 
  Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : . s.36-39
  economic globalization ekonomická globalizácia knowledge - based society transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Znalostná ekonomika ako dôsledok postupujúcej globalizácie
  Heretiková Katarína ; V350 
  Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : . s.92-96
  globalizácia-ekonomika society of knowledges transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. České vysoké školství : Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009
  Prudký Libor  Pabian Petr Šima Karel
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 162 s
  ISBN 978-80-247-3009-7
  vysoké školstvo vysoké školstvo - Česko vysokoškolské štúdium znalostná spoločnosť sociologický výskum
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha