Výsledky vyhľadávania

 1. Galéria
  Szalaiová Andrea ; A  Šíp Lukáš (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design roundness atraktivita kontrast
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83314
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Pavilón hudby
  Szarková Margaréta ; A  Šíp Lukáš (škol.) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design culture kultúra atraktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83207
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Atraktívna mestská mobilná štruktúra
  Aštary Erik ; A  Baláž Martin (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 640
  motorcycle design dizajn atraktivita motocykel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100935
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Tyršovo nábrežie Dunaja v Bratislave
  Báleková Eva ; A  Putrová Eva (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning atraktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94377
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh revitalizácie : priestoru vnútrobloku na Šustekovej ulici (I.,II.), Bratislava, MČ Petržalka
  Hulínová Lucia ; A  Gécová Katarína (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning sustainability atraktivita udržateľnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83208
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Revitalizácia vnútrobloku Bulíková, Blagoevova, Bratislava
  Šimeková Ivana ; A  Gécová Katarína (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning communications komunikácie vnútroblok atraktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70419
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. kniha

  kniha

 8. Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
  Nagy Ágnes ; A  Nagy Ernest (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  atraktivita revitalizácia námestie architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=4842
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Možnosti revitalizácie priestorov mestského parteru vzhľadom na jestvujúce architektonické prostredie
  Janáková Oľga ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.26-27
  Prostredie životné-kvalita atraktivita
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok