Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv počiatočnej teploty na rýchlosť horenia metanolu a etanolu / aut. Igor Wachter, Karol Balog, Monika Hornáčková ; rec. Maroš Soldán, Vladimír Adamec
  Wachter Igor ; M5000  Balog Karol ; M5000 Hornáčková Monika ; Soldán Maroš ; M5000 (rec.) Adamec Vladimír (rec.)
  Junior Forensic Science Brno 2015 : . online. [8] s.
  burning
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The mass loss rate of a candle during burning
  Kráľ Ján ; M5000 
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 383-387
  burning Candles renewable resources
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Analýza sviečok z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zdravotnej nezávadnosti a spôsobu označovania v obchodnej sieti
  Kováčiková Michaela ; M  Kráľ Ján (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 71s CD
  Occupational Health and Safety burning horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87365
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv tepelného toku na napeňujúcu schopnosť intumescentných náterov
  Petrík Peter ; M  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety burning tepelný tok protipožiarne nátery horľavosť materiálov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103448
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Effects of retardants on the ignition of wood materials
  Draxlerová Mária ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 288-291
  burning flame retardants heat flow
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Znečistenie životného prostredia hasiacimi látkami pri hasení prírodných požiarov
  Jajcaj Rastislav ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 80s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety burning retardéry horenia horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89939
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Mikrokogeneračné jednotky pre spaľovanie biomasy a ich použitie v budovách / aut. Ján Takács, Michal Hargaš
  Takács Ján ; V290  Hargaš Michal ; V290
  iDB Journal . Roč. 4, č. 1 (2014), s. 30-31
  biomass cogeneration burning kogenerácia biomasa spaľovanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Vplyv vlastností usadených drevných prachov na ich zápalné charakteristiky
  Cesneková Zuzana  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire-technical characteristics wood ignition temperature burning prach teplota vznietenia horenie drevo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89895
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vplyv retardérov na iniciáciu horenia tuhých materiálov
  Draxlerová Mária ; M5000  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux burning tepelný tok retardéry horenia horenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89909
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Štúdium horenia pneumatík : Bakalárska práca
  Madara Jaroslav  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  tyre burning horenie pneumatika bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47125
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha