Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv redukcie dimenzie vstupných dát metódou hlavných komponentov na efektivitu učenia sa neurónovej siete
  Muňko Milan ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 143-148
  neural networks neurónová sieť reduction redukcia dimenzie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Riadiaci systém mobilného robota realizovaný neurónovou sieťou / aut. Dušan Horváth, Marián Králik
  Horváth Dušan ; 066000  Králik Marián ; 020070
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 20, č. 11 (2016), s.108 - 109
  mobilný robot neurónová sieť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Detekcia viniča z multispektrálnych snímok aplikáciou CNN
  Muňko Milan ; 010130  Karell Lukáš ; 010130 Straka Jakub ; 010130
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi, Kartografická konferencia 2016 : . S. 28
  drony UAV vinohrad multispektrálne snímkovanie neurónová sieť
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Matematičeskaja modeľ nejrona, polučennaja s pomoščju operacionnogo usilitelja / aut. Dušan Horváth
  Horváth Dušan ; 020010 
  Intellektuaľnyje sistemy v proizvodstve . Vol. 24, no. 2 (2014), s. 148-154
  neurónová sieť neuron network
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Implementácia neurónovej siete perceptrón do PLC
  Tapolčányi Ján ; E  Körösi Ladislav (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 60 s príl.
  graphical user interface neural network neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103052
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Ako učiť počítač piškvorky
  Buocik Martin ; I  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 661 . - 53 s príl.
  . - 53 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks neural network neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77803
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie uchopovania objektov pomocou neurónových sietí v robotickom simulátore iCub
  Krúpa Matej ; M  Bezák Pavol (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  neural network neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104325
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Supervised and Reinforcement Learning in Neural Network Based Approach to the Battleship Game Strategy
  Clementis Ladislav ; I300 
  Advances in Intelligent Systems and Computing . Vol. 210 Nostradamus 2013: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems, s. 191-200
  neurónová sieť učenie s učiteľom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Learning Classifier System Improvement Based on Probability Driven and Neural Network Driven Approaches
  Clementis Ladislav ; 070400 
  ECBS-EERC 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 143-148
  námorná bitka neurónová sieť rozhodovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh neurónového regulátora pomocou genetických algoritmov
  Puškár Tomáš ; E  Kajan Slavomír (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 55 s 3 príl.
  robotics genetic algorithm neurónový regulátor neurónová sieť nelineárny systém genetické algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82133
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha