Výsledky vyhľadávania

 1. Conductive stirring problems of steel in continuous casting process / aut. Alexander Schrek, Marcela Pokusová, Alena Brusilová
  Schrek Alexander ; 020050  Pokusová Marcela ; 020070 Brusilová Alena ; 020050
  73rd World foundry congress "Creative Foundry" : . S. 329-330
  konduktívne miešanie kryštalizátor conductive stirring
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor pre plynulé liatie pásu materiálu na báze Al
  Pokusová Marcela ; J0070  Tehlár Pavol Murgaš Marián Berta Igor ; J280
  Hutnické listy . Roč. 64, č. 1 (2011), s.19-26
  kontinuálne liatie kryštalizátor continuous casting
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 3. Kryštalizátor plazmovej pece Číslo úžitkového vzoru: SK 5641, Dátum nadobudnutia: 27. 12. 2010
  Demian Svetozár ; M1000  Hrnčiar Viliam ; J280
  2010
  kryštalizátor plazmová pec crystallizer plasma furnace
  priemyslový vzor
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Elektromagnetický kryštalizátor na plynulé liatie pásu zo zliatiny AlSi8,5
  Murgaš Marián ; M230  Pokusová Marcela ; M230
  Zapewnienie jakošci w odlewnistwie 97 = Zvyšovanie akosti v zlievarenstve 97 : . s.154-159
  kryštalizátor liatie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor
  Pokusová Marcela ; M230  Šujanová Jana ; M4000
  Technológia 97 : . s.386-389
  kryštalizátor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Elektromagnetický kryštalizátor na plynulé liatie pásu zo zliatiny AlSi8,5
  Murgaš Marián ; M230  Pokusová Marcela ; M230
  Solidification of Metals and Alloys. Krzepniecie Metali i Stopów . No 33 (1997), s.154-159
  kryštalizátor liatie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Analýza vnútorných pohybov taveniny v elektromagnetickom kryštalizátore
  Pokusová Marcela ; M230 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.293-297
  tavenina kryštalizátor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Horizontálny elektromagnetický kryštalizátor na plynulé liatie pásu AlSn20
  Pokusa Anton ; M230  Pokusová Marcela ; M230
  METAL 96 : . s.200
  kryštalizátor
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Určenie pracovnej frekvencie elektromagnetického kryštalizátora
  Pokusová Marcela ; M230  Murgaš Marián ; M230
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave : . s.63-68
  kryštalizátor
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Plynulé liatie malých profilov do elektromagnetického kryštalizátora
  Mäsiar Harold ; M 
  Medzinárodná vedecká konferencia k 35.výročiu založenia Katedry metalurgie železa a zlievarenstva Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košíce,Slovensko : . s.335-342
  kryštalizátor liatie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok