Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza rizika pracovných činností vo vybranej prevádzke = Risk analysis of work activities in selected operation : Diplomová práca
  Ďuricová Katarína  Kuracina Richard (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  pracovné riziká
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Riziká súvisiace s výrobným procesom v priemyselnom podniku Nissens Slovakia s.r.o. = Risks associated with the production process in an industrial company Nissens Slovakia s.r.o. : Diplomová práca
  Soviš Dušan  Kasalová Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovné riziká
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analýza pracovných rizík pri zváraní v malých a stredných podnikoch = Risk analysis at work at welding in a small and medium size companies : Diplomová práca
  Vangel Marián  Jasenák Jozef (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 80 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP zváranie pracovné riziká
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s. = Identification of risk faktors affecting humane organism in VEOLIA, a.s. : Bakalárska práca
  Stolárová Martina  Kuracina Richard (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  pracovné riziká analýza rizika riziká v pracovnom procese
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Analýza rizikových faktorov v AWECO APPLIANCES Slovakia, k.s. = The analysis of risk factor in AWECO APPLIANCES Slovakia, k.s. : Diplomová práca
  Ovečková Ľubomíra  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP pracovné riziká
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Riadenie rizikových faktorov v prevádzke JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice = Management of hazardous determinants in JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Juhásová Vladimíra  Balog Karol (XXX) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 83 s 1 CD-ROM
  analýza rizík pracovné riziká rizikový manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza rizík v spoločnosti PRESNÁ Skalica, s.r.o. = Risk analysis in Presná s.r.o. company : Diplomová práca
  Krchnavá Katarína  Markovič Peter (XXX)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  analýza rizík pracovné riziká
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Riadenie rizík vo vybranej prevádzke Plastika Nitra, a.s. = Risk management in selected operation PLASTIKA, a.s. Nitra : Diplomová práca
  Karabínová Hana  Kuracina Richard (XXX) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  analýza rizík pracovné riziká rizikový manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha