Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium mikroštruktúry komplexnej kovovej zliatiny
  Klobučník Marián ; M  Černičková Ivona (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering microstructure rastrovacia elektrónová mikroskopia svetelná mikroskopia mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78723
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Štúdium mikroštruktúry komplexnej kovovej zliatiny na báze hliníka
  Banič Michal ; M  Černičková Ivona (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering microstructure svetelná mikroskopia rastrovacia elektrónová mikroskopia mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92033
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Interakcia vybraných materiálov s bezolovnatými mäkkými spájkami
  Horváth František ; M  Rízeková Trnková Lýdia (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 69s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering analysis thermal analysis termická analýza svetelná mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90964
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv izotermického žíhania na mikroštruktúru ocele AISI 316 : Diplomová práca
  Janík Michal  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  precipitation corrosion test TEM corrosion medzikryštálová korózia korózia TEM svetelná mikroskopia precipitácia materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75306
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv izotermického žíhania na veľkosť zrna austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L
  Volner Peter  Bártová Katarína (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia corrosion svetelná mikroskopia izotermické žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74941
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Charakterizácia fáz vo vybranej komplexnej kovovej zliatine na báze Al-Pd-Co
  Ambrusová Alena  Priputen Pavol (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  komplexné kovové zliatiny svetelná mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74963
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv teploty žíhania na koróznu odolnosť žiarupevnej ocele a jej ZS po vysokom stupni plastickej deformácie = Influence of the annealing temperature on corrosion resistance of heat resisting steel and weld metal after large plastic deformation : Diplomová práca
  Nerádová Martina ; M3100  Magula Vladimír (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009 . - 78 s 1 CD-ROM
  oceľ AISI 310 medzikryštálová korózia plastická deformácia svetelná mikroskopia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Apply of Selected Experimental Technics in Materials Engineering
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  1 st ed.
  Dresden : Forschungszentrum Dresden, 2009 . - 97 s
  ISBN 978-3-941405-00-4
  svetelná mikroskopia elektrónová mikroskopia fraktografia fyzikálna metalurgia
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Vyšetrovanie plazmaticky nanášaných čadičových nástrekov = Examination plasmatic deposition basalt coatings : Bakalárska práca
  Bľanda Marek ; M1000  Riedlmajer Robert (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 55 s 1 CD-ROM
  svetelná mikroskopia termické striekanie plazmové striekanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Komplexné zliatiny na báze hliníka = Komplex alloy based on aluminium : Bakalárska práca
  Messing Martin  Kusý Martin (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  komplexné kovové zliatiny metalografia svetelná mikroskopia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha