Výsledky vyhľadávania

 1. Educational videos - products of DIAD-Tools project / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the slovak-czech conference on geometry and graphics 2019 . S. 183-190
  technické kreslenie technical drawing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Drawing for Architects : Construction and Design Manual / aut. Natascha Meuser
  Meuser Natascha 
  Berlin : DOM publishers, 2015 . - 240 s.
  ISBN 978-3-86922-414-5
  architektonické kreslenie technické kreslenie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0101
  kniha

  kniha

 3. Manual of Engineering Drawing : Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards
  Simmons Colin H.  Phelps Neil Maguire Dennis E.
  4th Ed.
  Amsterdam : Elsevier, 2012 . - 369 s
  ISBN 978-0-0809-6652-6
  technické kreslenie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Škola kreslení a modelování pro architekty : Nástroje a techniky pro 2D a 3D reprezentace
  Zell Mo 
  Praha : Slovart, 2009 . - 144 s.;obr
  ISBN 978-80-7391-154-6
  kreslenie technické kreslenie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SVF1100
  Škola kreslení a modelování pro architekty

  kniha

 5. Handbook of Detailing : The Graphic Anatomy of Construction / aut. Ralph W Liebing
  Liebing Ralph W. 
  1. vydanie
  Vienna : Springer-Verlag, 2009 . - 424 s.
  ISBN 978-3-211-99134-3
  architektonický detail stavebné konštrukcie konštrukčné detaily architektonické kreslenie case study príklady technické kreslenie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  kniha

  kniha

 6. STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb.Spoločné požiadavky a kreslenie
  Gieciová Mária (CRE) ; V180  Miklósiová Terézia (CRE) ; V180
  Bratislava : SUTN, 2008 . - 76 s
  technické kreslenie
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 7. Stroje a zariadenia : pre 1. ročník učebného odboru mäsiar
  Gulan Ladislav ; J0030  Kožuch Igor ; J0030 Slovák Pavol ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : Expol pedagogika, 2008 . - 89 s
  ISBN 978-80-8091-123-2
  technické kreslenie spojovacie súčiastky technical drawing fastenings
  učebnica
  BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
  Stroje a zariadenia

  kniha

 8. Kreslenie stavebných konštrukcií
  Mikuláš Marián  Oláh Jozef ; V180 Mikulášová Dana
  3.vyd.
  Bratislava : Jaga, 2006 . - 214 s.;obr.,schémy
  ISBN 80-8076-033-0
  konštrukcie stavebné technické kreslenie písmo, typografia, technické kreslenie konštrukcie pozemných stavieb
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR9100
  SVF2162
  kniha

  kniha

 9. Technické kreslení
  Kletečka Jaroslav  Fořt Petr
  1. vyd.
  Brno : CP Books, 2005 . - 252 s
  ISBN 80-251-0498-2
  technické kreslenie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF4100
  kniha

  kniha

 10. Čítanka výkresů ve stavebnictví
  Doseděl Antonín 
  3. upr. vyd.
  Praha : Sobotáles, 2004 . - 242 s
  ISBN 80-86817-06-7
  stavebníctvo technické kreslenie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR8110
  Čítanka výkresů ve stavebnictví

  kniha