Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch : dizertačná práca
  Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013 . - 108 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety polycyclic aromatic hydrocarbons nebezpečný odpad polycyklické aromatické uhľovodíky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63879
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami : Dizertačná práa
  Kupková Veronika ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 99 s., autoreferát, CD-ROM
  extraction HPLC degradation polycyclic aromatic hydrocarbons extrakcia HPLC degradácia polycyklické aromatické uhľovodíky integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63878
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analytické metódy stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov
  Matejová Monika  Kupková Veronika (škol.) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  polycyklické aromatické uhľovodíky chromatografia spektrofotometria analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73055
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Výskyt a metódy stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v pôdach a dnových sedimentoch = The occurence and methods of assesment polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and bottom sediments : Bakalárska práca
  Legény Matej  Kupková Veronika (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  pôda polycyklické aromatické uhľovodíky chromatografia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Polycyklické aromatické uhľovodíky v životnom prostredí = Polycyclic aromatic hydrocarbons in environment : Bakalárska práca
  Obúlaná Zuzana  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  polycyklické aromatické uhľovodíky
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha