Výsledky vyhľadávania

 1. The cavitation induced by a rapid change of velocity profile / aut. Róbert Olšiak, Zoltán Csuka, Zoltán Fuszko
  Olšiak Róbert ; 020060  Csuka Zoltán ; 020060 Fuszko Zoltán ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 1745, (2016), s. 020039-1 - 020039-6, online
  Kavitácia cavitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The cavitation flow near high speed rotating surface / aut. Róbert Olšiak, Zoltán Csuka, Zoltán Fuszko
  Olšiak Róbert ; 020060  Csuka Zoltán ; 020060 Fuszko Zoltán ; 020060
  The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2016 : . S. 157-160
  Kavitácia cavitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Research of cavitation at high shear stress / aut. Zoltán Csuka, Róbert Olšiak, Zoltán Fuszko
  Csuka Zoltán ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 Fuszko Zoltán ; 020060
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering / . Vol. 66, no. 1 (2016), s. 7-16
  shear stress cavitation
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. The cavitation induced by shear stress / aut. Zoltán Csuka
  Csuka Zoltán ; 020060 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 23, iss. 1 (2015), s. 7-12
  shear stresses cavitation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie / Marek Mlkvik, Róbert Olšiak, Branislav Knížat
  Mlkvik Marek ; J0040  Olšiak Róbert ; 020170 Knížat Branislav ; 020170 Jandačka Jozef (rec.) Kozubková Milada (rec.) Gančo Martin ; 020170 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2015 . - 99 s. 62 obr.
  ISBN 978-80-227-4323-5
  kavitačné modely Kavitácia cavitation
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie

  kniha

 6. Methods for observations of the cavitation erosion on solid materials surfaces
  Olšiak Róbert ; J0040  Knížat Branislav ; J0040 Mlkvik Marek ; J0040 Krajanec Juraj ; J0040
  The application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014 : . s. 173-176
  Kavitácia cavitation Erózia erosion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimentálne zariadenie pre dlhodobé skúšky odolnosti kovových materiálov voči kavitačnému opotrebeniu
  Mlkvik Marek ; J0040  Olšiak Róbert ; J0040 Knížat Branislav ; J0040
  32. stretnutie katedier Mechaniky tekutín a termomechaniky : . s.189-192
  mikroclona Kavitácia microjet cavitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Disintegration of materials by cavitating microjets
  Knížat Branislav ; J0040  Mlkvik Marek ; J0040 Olšiak Róbert ; J0040
  EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 45 (2013), s.online, Art.num.01050
  Kavitácia cavitation Erózia
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Numerical analysis of the implosion of the cavitation bubble in the non-symmetric environment
  Mlkvik Marek ; J0040 
  ERIN 2013. Proceedings of abstracts with full papers on CD [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] p.
  Kavitácia CFD cavitation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh optimálneho sacieho a výtlačného potrubia čerpadla na prevádzke KD3
  László Eugen ; J  Juriga Martin (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Machines and Equipment for Chemical and Food Industries simulation cavitation pump simulácia čerpadlo chemické a potravinárske stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94967
  diplomová práca
  kniha

  kniha