Výsledky vyhľadávania

 1. Verejné relaxačné centrum Dudince
  Brindzová Anna ; V  Bauer Peter (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 19
  Building Structures and Architecture fitness wellness wellness sports kúpele šport pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102183
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Športovo relaxačné centrum Krčace
  Beňová Petra ; A  Korček Pavol (škol.) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  recreation sports prírodné prostredie relax šport
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103522
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Typologicko - konštrukčné aspekty vybavenia cyklotrás v extraviláne
  Wirthová Petra ; V181 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [4] s.
  cyclotourism cyklistika sports šport typológia typology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ženský turistický odev
  Lajčáková Katarína ; A  Paliatka Peter (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  sports šport funkčnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95149
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Voľnočasové aktivity - Sandberg
  Kubišová Margita ; V181  Nádaská Zuzana ; V181
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.66-67
  relaxácia relaxation sports šport urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Areály voľnočasových aktivít sídelných útvarov
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.62-65
  relaxácia relaxation sports šport urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Konštrukcia moderných motorov pre športové automobily
  Gálik Miroslav ; J  Kamenický Milan (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  sports car engine supercharging automobil motor preplňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47860
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Štúdia revitalizácie mŕtveho ramena rieky Dunajec pre účely vodných športov
  Dušička Peter (cre) ; V170  Šulek Peter (cre) ; V170 Rumann Ján (cre) ; V170 Čubanová Lea (cre) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 32 s
  sports revitalisation study revitalizácia štúdie šport
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Edukológia univerzitného športu v systéme vied o športe
  Korček Vladimír ; J340 
  Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : . s.18-23
  vedy o športe športová kinantropológia educology sports
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok