Výsledky vyhľadávania

 1. Budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Petráš Dušan ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2018. Budovy s takmer nulovou potrebou energie : . S. 9-12
  energetická náročnosť budov energetická certifikácia energetický audit obnoviteľné zdroje energií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Kvalita vnútorného prostredia bytových domov po KOBD
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2017. Kvalitne a komplexne, efektívne a udržateľne : . S. 65-70
  obnova bytových domov energetická certifikácia kvalita vnútorného prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie zemného plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020
  Illith Radovan  Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 25, č. 1 (2017), s. 36-39
  energetická politika plynový kotol energetická certifikácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Technicko - ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
  Kmeťková Jana ; V290  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings energy certification energetická certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93743
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv postupu energetického hodnotenia na energetickú triedu samostatných častí bytových domov (bytov) pri predaji alebo prenájme
  Ingeli Rastislav ; V180 
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.CD-ROM, s.49-56
  energetická certifikácia energetická hospodárnosť budov energy certification energy performance of buildings tepelné straty thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Energetická certifikácia vetrania a klimatizácie v administratívnej budove
  Hurtíková Daniela ; V290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.693-700
  administratívna budova energetická certifikácia energy certification office building ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Energetické a environmentálne posúdenie bytových domov
  Borisová Lucia ; V290  Földváry Veronika ; V290 Petráš Dušan ; V290
  Energeticky soběstačné budovy . Roč. 2, č. 3 (2013), s.40-44
  energetická bilancia energetická certifikácia spotreba energie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Kvalita vnútorného vzduchu a energetická certifikácia vetrania a klimatizácie
  Hurtíková Daniela ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.864-871
  air condiotioning energetická certifikácia energy certification klimatizácia ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energetická certifikácia bytových domov v SR
  Krajčík Michal ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Technické zariadenia budov . s.nestr.
  apartment houses bytové domy energetická certifikácia energy certification
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Teplo na prípravu teplej vody
  Krippelová Zuzana ; V290  Peráčková Jana ; V290
  Energetická efektívnosť a využívanie OZE podľa technických noriem [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  energetická certifikácia energy efficiency hot water teplá voda
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok