Výsledky vyhľadávania

 1. Results from monitoring the energy certification of lighting in buildings / aut. Jana Raditschová, Peter Janiga, Dionýz Gašparovský
  Raditschová Jana ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Lux Europa 2017 : . USB, S. 447-452
  energy certification energy performance of buildings directive EPBD monitoring statistical data
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv postupu energetického hodnotenia na energetickú triedu samostatných častí bytových domov (bytov) pri predaji alebo prenájme
  Ingeli Rastislav ; V180 
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.CD-ROM, s.49-56
  energetická certifikácia energetická hospodárnosť budov energy certification energy performance of buildings tepelné straty thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Energetická certifikácia vetrania a klimatizácie v administratívnej budove
  Hurtíková Daniela ; V290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.693-700
  administratívna budova energetická certifikácia energy certification office building ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Technicko - ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
  Kmeťková Jana ; V290  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings energy certification energetická certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93743
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Potreba energie na prípravu teplej vody z hľadiska energetickej certifikácie budov
  Peráčková Jana ; V290  Krippelová Zuzana ; V290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2012 : . s.17-24
  energetická certifikácia energy certification hot water
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Energetický audit, certifikácia a monitoring bytového domu pred a po obnove
  Borisová Lucia ; V290  Petráš Dušan (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings energy certification energy audit energy monitoring energetický audit energetická certifikácia energetický monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84133
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Kvalita vnútorného vzduchu a energetická certifikácia vetrania a klimatizácie
  Hurtíková Daniela ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.864-871
  air condiotioning energetická certifikácia energy certification klimatizácia ventilation vetranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Energetická certifikácia bytových domov v SR
  Krajčík Michal ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Technické zariadenia budov . s.nestr.
  apartment houses bytové domy energetická certifikácia energy certification
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Energetické hodnotenie po komplexnej obnove bytového domu
  Pustayová Hana ; V290  Petráš Dušan ; V290
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.537-540
  energetická certifikácia energy certification
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Princípy energetickej certifikácie budov na bývanie
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Almanach znalca . Roč. 8, č. 3 (2009), s.10-12
  budova building delivered energy dodaná energia energetická certifikácia energy certification
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok