Výsledky vyhľadávania

 1. Starnutie bio-kompozitov v reálnych podmienkach a v laboratóriu
  Bosák Lukáš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 380-387
  biokompozit starnutie UV žiarenie vlhkosť korelácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Reduction of measurement uncertainty by taking into account correlation in measurements and temperature scale realization / aut. Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Zuzana Ďurišová, Vojtech Brokeš, Peter Pavlásek
  Palenčár Rudolf ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Ďurišová Zuzana Brokeš Vojtech ; 020020 Pavlásek Peter ; 020020
  Measurement Techniques . Vol. 59, no. 1 (2016), s. 52-58
  korelácia neistota correlation uncertainty
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Laboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
  Panuška Jakub ; V150  Frankovská Jana (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings correlation road structures korelácia dopravné stavby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100801
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Určovanie geotechnických parametrov zemín zo štandardných penetračných skúšok
  Dobrodenková Veronika ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 57-67
  correlation korelácia Soil Properties standard penetration test štandardná penetračná skúška vlastnosti zemín
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  článok

  článok

 5. Korelácia konštrukčných a architektonických faktorov pri konverzii priemyselných objektov
  Ilkovič Ján ; A4140  Ilkovičová Ľubica ; A4140 Meziani Yakoub ; A4140
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  architektúra konštrukcia korelácia konverzia analýza stavu hodnota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Manipulovanie s tvárami metódami počítačovej grafiky
  Marcin Ján ; E  Polec Jaroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 29 s
  Telecommunications correlation korelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57077
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Terénne skúšky - dynamická penetračná skúška
  Gatial Matúš ; V150 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  correlation dynamic penetration test dynamická penetračná skúška korelácia soil characteristics vlastnosti zemín
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Renal functions in patients after surgery of obstructive uropathy detected by pre- and postnatal screening
  Miklovičová Daniela  Červeňová Oľga Černianska Andrea Dedík Ladislav ; J110
  Pediatric Nephrology . Vol. 22, No. 9 (2007), s.1513
  korelácia renálna funkcia correlation surgery
  článok z periodika
  AEG - 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok