Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of Dependence among Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4dimensional Vine Copulas
  Komorník Jozef  Komorníková Magda ; 010220 Bacigál Tomáš ; 010220
  Data Analysis and Applications 2 : . S. 37-47
  GDP correlation ARIMA-GARCH filter vine copula
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119579465.ch4
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Weathering of biocomposites due to external conditions - real and laboratory degradation
  Bosák Lukáš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 55-60
  biocomposites UV radiation humidity correlation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analysis of Dependencies between Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4-dimensional Vine Copulas
  Komorník Jozef  Komorníková Magda ; 010220 Bacigál Tomáš ; 010220
  ASMDA 2017 : . online, s. 573-582
  GDP correlation ARIMA-GARCH filter vine copula
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Factors affecting the motivation of students and their impact on academic performance / aut. Augustín Stareček, Natália Vraňaková, Kristína Koltnerová, Andrea Chlpeková, Dagmar Cagáňová
  Stareček Augustín ; 064000  Vraňaková Natália ; 064000 Koltnerová Kristína ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000
  Efficiency and Responsibility in Education 2017. ERIE 2017 : . S. 396-407
  correlation students
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=U21kln3sa7diMXqlQBf&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Reduction of measurement uncertainty by taking into account correlation in measurements and temperature scale realization / aut. Rudolf Palenčár, Stanislav Ďuriš, Zuzana Ďurišová, Vojtech Brokeš, Peter Pavlásek
  Palenčár Rudolf ; 020020  Ďuriš Stanislav ; 020020 Ďurišová Zuzana Brokeš Vojtech ; 020020 Pavlásek Peter ; 020020
  Measurement Techniques . Vol. 59, no. 1 (2016), s. 52-58
  korelácia neistota correlation uncertainty
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Dependence between flood peaks and volumes: a case study on climate and hydrological controls
  Gaál Ladislav ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Parajka Juraj Viglione Alberto Merz Ralf Bloschl Guenter
  Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques . Vol. 60, no. 6 (2015), s. 968-984
  flood peak flood volume consistency correlation types of floods regional analysis
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02626667.2014.951361
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Laboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
  Panuška Jakub ; V150  Frankovská Jana (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings correlation road structures korelácia dopravné stavby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100801
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Určovanie geotechnických parametrov zemín zo štandardných penetračných skúšok
  Dobrodenková Veronika ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 57-67
  correlation korelácia Soil Properties standard penetration test štandardná penetračná skúška vlastnosti zemín
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  článok

  článok

 9. Manipulovanie s tvárami metódami počítačovej grafiky
  Marcin Ján ; E  Polec Jaroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 29 s
  Telecommunications correlation korelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57077
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Terénne skúšky - dynamická penetračná skúška
  Gatial Matúš ; V150 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  correlation dynamic penetration test dynamická penetračná skúška korelácia soil characteristics vlastnosti zemín
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok