Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
  Krupová Barbora ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 59s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant valuation remuneration hodnotenie odmeňovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92075
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému kategorizácie a popisu pracovných pozícií v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Blažo Roman ; M  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management system valuation categorization zamestnanci systém kategorizácia hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99308
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. The Academic Institution Quality and Managerial Capability Valuation of University Management
  Štefánková Jana ; M9200  Porvazník Ján Moravčík Oliver ; M6000
  Proceedings of the 9th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning : . s.245-253
  managerial capability valuation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Slovak Republic
  Nič Milan ; V300  Melen Václav Zdeněk Bób Juraj
  Real estate valuation in global markets . s.447-458
  nehnuteľnosti real estate valuation
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Hodnotiaci systém na báze výkonnostných indikátorov
  Hlatký Matej ; I100  Hudec Ján (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 64 s príl.
  počítačové systémy a siete Computer Systems and Networks valuation web application hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46633
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie znečistenia oleja
  Antala Jozef ; J0030 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 12, č. 9 (2008), s.194/8-195/9
  hodnotenie olej valuation oil
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Hodnotenie stability olejov
  Antala Jozef ; J0030 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 12, č. 9 (2008), s.196/10 - 197/11
  valuation stability oil hodnotenie olej stabilita
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Posudzovanie kvality ušľachtilých biopalív. (Considering the quality of generous biofuels.) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Javnický Marek ; J240  Šooš Ľubomír (XXX) ; J240 Šooš Ľubomír (konz.) ; J240
  2007
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 73 s
  biopalivá kvalita ušľachtilé biopalivo parameter biofuel briquet valuation
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha