Výsledky vyhľadávania

 1. Changes in time series of runoff in Slovakia in recent decades
  Ďurigová Mária ; 010160  Ballová Dominika ; 010220
  HydroCarpath 2018. Catchment Processes in Regional Hydrology: Field Experiments and Modelling in Carpathians Basins : . S. 27
  analýza časových radov časové zmeny hydrológia
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Prvé výsledky z monitorovania zmien tiažového zrýchlenia gravimetrom gPhoneX 108
  Hábel Branislav ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Janák Juraj ; 010130 Vaľko Miloš
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [11] s.
  slapová analýza tidal analysis filtrácia filtering analýza časových radov time series analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Inteligentná analýza veľkých objemov dát
  Vrablecová Petra ; 070200 
  WIKT 2014 : . s.126-129
  veľké dáta analýza časových radov predpoveď spotreby elektrickej energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Stability monitoring of Bratislava urban area through time series InSAR image analysis
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj ; V130 Bátorová Kristína
  10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.7-8
  analýza časových radov monitoring of deformations monitorovanie stability radar interferometry radarová interferometria time series analysis
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/conferences/XSGK2013/XSGK-2013_abstracts.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=277934
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Monitoring of ground deformations in Bratislava urban-area using PSInSAR technology (poster)
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj ; V130
  ESA Living Planet Symposium 2013 : . s.[1] p.
  analýza časových radov InSAR InSAR radar interferometry radarová interferometria time series analysis
  http://www.livingplanet2013.org/abstracts/849359.htm
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=278738
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. A new effective algorithm for interpolation of superconducting gravity measurements
  Hábel Branislav ; V130  Janák Juraj ; V130
  Gravitifield Symposium [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  analýza časových radov Global geodynamics project Globálny geodynamický projekt kolokácia metódou najmenších štvorcov least-squares collocation time series analysis
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Určenie vodorovných posunov stavebného objektu
  Martvoňová Klára ; V  Kyrinovič Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography analýza časových radov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68784
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Analysis of Bridge Structure Deformation Measured by Total Station
  Lipták Imrich ; V140 
  INGEO 2011 : . s.99-104
  analýza časových radov bridge monitoring monitoring mosta priestorový posun spatial displacement time series total station univerzálna meracia stanica
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kalibrácia dvojosového snímača naklonenia Leica Nivel220
  Gáliková Jana ; V  Kyrinovič Peter (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography tilt sensor calibration kalibrácia analýza časových radov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68724
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Time series analysis applied in geodesy and geodynamics : Forecasting and control
  Bognár Tomáš ; V220  Komorníková Magda (škol.) ; V220 Hefty Ján (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 125 s
  analýza časových radov stochastické modely matematické modelovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha