Výsledky vyhľadávania

 1. Possibility of Geothermal Water’s Using in Geothermal Energy Systems
  Takács Ján ; 010290 
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 61, no. 4 (2017), s. 272-275
  geothermal water geothermal energy system energetic balance
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Energetická, ekonomická a environmentálna analýza vybraných typov podlahového vykurovania
  Šimko Martin ; V290  Kalús Daniel ; V290
  Vykurovanie 2013 : . s.309-312
  energetic balance energetická analýza floor heater podlahové vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Koncepčný návrh hybridného pohonu automobilu s využitím asistenčného elektromotora.
  Šmíd Juraj ; J  Ferencey Viktor (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines energetic balance battery akumulátory hybridný pohon energetická bilancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85253
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv nevykurovaných priestorov na energetické hodnotenie
  Ingeli Rastislav ; V180 
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.51-54
  energetické triedy potreba tepla na vykurovanie energy need for heating energetic balance nevykurované priestory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Technológie na výrobu tepla z pevnej biomasy.(The technology of heat production from solid biomass )[CD-ROM] : Diplomová práca
  Bajtoš Roman ; J270  Antal Štefan (xxx) ; J270 Masaryk Michal (konz.) ; J260
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 90 s
  biomasa návrh kotla energetická bilancia látková bilancia výmenník tepla biomass the designing of boiler energetic balance material balance heat exchanger
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha