Výsledky vyhľadávania

 1. Skryté rezervy firiem ...a ich využitie
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270 (rec.) Procházka David Anthony (rec.) Matoušková Eva
  1. vyd.
  Prešov : D.A.H., 2016 . - 86 s.
  ISBN 978-80-89682-12-6
  rezerva firma manažment kvalita strategické riadenie reserve company management quality strategic management
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Technológie VoIP v prostredí neverejných sietí
  Brandis Michal ; E  Talanda Miroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 49 s
  Telekomunikácie Telecommunications firma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65428
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
  Voleková Eva  Ostružlíková Angelika (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing firma konkurencia analýza aspektovo-orientovaná e-marketing competition marketing analysis e-marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27160
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza inovačných aktivít v strojárskom priemysle SR
  Kráčalík Michal ; J  Sabáček Ľubomír (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  konkurencieschopnosť firma innovation technology Research competitiveness cluster technológie výskum inovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74219
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Význam a uplatňovanie motivačných nástrojov pre zvyšovanie kvality firmy (.) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Požgayová Ivana ; J0070  Hekelová Edita (xxx) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008
  kvalita firma
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Multi - kultúrne tímy
  Lešinský Ján ; J230 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 11, č. 1 (2007), s.6-7
  firma kolektív
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Marketingovo orientovaná priemyselná firma, podstata a špecifiká
  Brezník Jozef ; M190 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.45-50
  firma
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok