Výsledky vyhľadávania

 1. Úloha vegetačných striech pri zmierňovaní zmeny podnebia
  Klincová Veronika ; 010180 
  Strechy 2020 : . CD-ROM, s. 176-183
  vegetačné strechy zmena klímy odtok zo zrážok mestský tepelný ostrov retencia green roofs climate change urban heat island retention
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Temperature changes as decisive loads on cement concrete pavements
  Hodáková Dominika ; 010120  Zuzulová Andrea ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120 Schlosser Tibor ; 010120
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Energy and Clean Technologies : . S. 1093-1100
  zmena klímy climate changes teplota air temperature cementobetónová vozovka cement concrete pavement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Effect of global warming on the rehabilitation´s method of cement concrete pavements
  Hodáková Dominika ; 010120  Zuzulová Andrea ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120 Schlosser Tibor ; 010120 Braniš Marek ; 010120
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Energy and Clean Technologies : . S. 419-426
  zmena klímy climate changes teplota temperature cementobetónová vozovka cement concrete pavement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie kolísania prvkov hydrologickej bilancie v dôsledku zmeny klímy
  Keszeliová Anita ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 464-469
  hydrologická bilancia zmena klímy evapotranspirácia systém pôda-voda-atmosféra
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na povodí horného Hrona na základe výsledkov simulácie troch hydrologických modelov
  Štefunková Zuzana ; V170  Hlavčová Kamila ; V160 Valent Peter ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.15, č. 1 (2014), s. 213-222
  climate changes charges in runoff model Hron model Hron (model typu HBV) model KNMI model KNMI model KVHK model KVHK prietokové pomery zmena klímy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Modelovanie zmeny odtoku na povodí Popradu v podmienkach možnej zmeny klímy
  Mičicová Hana ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  changes in runoff zmeny odtoku zmena klímy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93943
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Hodnotenie zmien hydrologického režimu priemerných ročných a mesačných prietokov slovenských tokov : Dizertačná práca
  Tegelhoffová Miroslava  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 175 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zmena klímy prietoky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75744
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Verejné urbánne priestory
  Hudeková Zuzana ; A6160  Gažová Daniela (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012 . - 136 s
  urbanizmus udržateľný rozvoj zmena klímy zeleň verejné priestory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55389
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 9. Quality of road infrastructure
  Bačová Katarína ; V120  Gschwendt Ivan ; V120 Boros Zsolt Staňo Rudolf Komačka Jozef
  Roads for a better life mobility,sustainability and development[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  kvalita quality zmena klímy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Simulácia odtokového režimu na hornom povodí Hrona pre nasledujúce desaťročia(poster)
  Štefunková Zuzana ; V170  Výleta Roman ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  climate changes Hron river basin povodie rieky Hron zmena klímy
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok