Výsledky vyhľadávania

 1. Komparácia historických cintorínov siedmich stredoslovenských banských miest
  Ferianc Dušan ; A1110 
  Nekropolná architektúra : . s.127-155 [4,7 AH]
  architektúra komparácia typológia metodika kultúrne dedičstvo
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Komparácia historickách cintorínov v stredoslovenských banských mestách
  Ferianc Dušan ; A1110  Lalková Jarmila ; A3130
  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 : . s.150-167
  komparácia typológia metodika kultúrne dedičstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Komparácia historických cintorínov siedmich stredoslovenských banských miest
  Lalková Jarmila ; A3130  Ferianc Dušan ; A1110
  Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno - historických hodnôt nekropolnej architektúry : . s.XI.(1-13)
  komparácia cintoríny
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Analýza a komparácia využitia multimediálnych služieb na Slovensku
  Kahan Peter ; E  Čuchran Ján (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 60 s
  Telekomunikácie multimediálne prostredie komparácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61473
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)
  Sawicki Silvester ; M310  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  e-learning komparácia výskumy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok