Výsledky vyhľadávania

 1. Renovácia balkónov a obvodových konštrukcií FMFI UK v Bratislave
  Bartók Andrej ; 010110 
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 97-102
  zaťažovacia skúška balkón reprofilácia load test balcony reprofilation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Failures and decontamiantion of bearing ferroconcrete parts of balconies
  Držka Milan ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 95-101
  balcony defect corrosion wet
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Reasons for Failure Reinforced Concrete Balcony and Method of its Renewal
  Držka Milan ; 010180 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 200-205
  balcony wet corrosion faul restoration
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Balcony as an important architectural element of renovated buildings
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 78-82
  balcony facade external walls
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Factors influencing degradation of protruding elements of buildings
  Držka Milan ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 417-420
  balcony corrosion degradation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analysis of effects influencing protruding building components
  Držka Milan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 11-14
  balcony balkóny building constructions effect stavebné konštrukcie vplyv
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Bytový dom
  Mestická Kristína ; V  Vargová Andrea (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  project balcony bytový dom projekt pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80720
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Polyfunkčný bytový dom
  Černeková Michaela ; A  Pavúk Ján (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design flat balcony parking dispozícia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69204
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Fónadová Hajnalka ; V  Olbřímek Juraj (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  loggia balcony bytový dom lodžia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67450
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Korózia výstuže železobetónovej ochodze a rampy
  Hollý Ivan ; V110  Bilčík Juraj ; V110
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.45-50
  ramping balcony reinforcement corrosion korózia výstuže ochodza rampa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok