Výsledky vyhľadávania

 1. Technical properties of structures (materials) realized by 3D-concrete printing technology
  Uhlík Adam ; 010260 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 134-140
  3D printing technology composite material properties additive cement blend
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Aplikácia neštandardizovaných skúšobných metód v praxi
  Olšová Jana ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 265-270
  asfaltový betón výstužné mreže sklené vlákna kompozitný materiál výstavba ciest spojovací postrek priamy ťah asphalt concrete reinforcing meshes glass fibers composite material road construction tack coat simple tension
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Aplikácia výstužnej mreže do asfaltovej vozovky
  Olšová Jana ; 010270 
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 39-42
  asfaltový betón výstužné mreže sklené vlákna kompozitný materiál výstavba ciest spojovací postrek priamy ťah asphalt concrete reinforcing meshes glass fibers composite material road construction tack coat simple tension
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vývoj kompozitných materiálov s kovovou matricou spevnených časticami hornín pre aplikáciu zvýšenia stability stien vrtov
  Kollarovičová Andrea ; M1000  Gebura Marek (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 127s CD
  Materials Engineering composite material kompozitný materiál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99646
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie vlastností funkčných vrstiev TiB2, Ni-TiB2 a INC713LC-TiB2 pripravených elektroiskrovou depozíciou na substrát AW7075 / aut. Štefan Emmer, Peter Baksa, Jaroslav Kováčik
  Emmer Štefan ; J280  Baksa Peter ; J0050 Kováčik Jaroslav
  Vrstvy a povlaky 2014. Coatings and layers 2014 : . S. 49-54
  composite material kompozitné materiály
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Modelovanie mikroaktuátorov z kompozitného materiálu
  Tücsök Nikolett ; V  Murín Justín (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling composite material kompozitný materiál MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68552
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Príprava a štúdium vlastností časticového kompozitného systému Al-TiB2
  Vrabeľ Marek ; J  Emmer Štefan (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials composite material kompozitný materiál strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94893
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Vlastnosti odliatkov na výrobu gradientných rúrok prehrievačových systémov
  Klenotičová Anna ; J0050  Balážová Mariana ; M3000 Brziak Peter Smetana Štefan
  Slévárenství . Roč. 61, č. 5-6 (2013), s.179-183
  composite material testing
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Mechanické vlastnosti kompozitného materiálu Al-SiC častice
  Csémi Mikuláš ; M  Krížik Peter (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 52s CD ROM
  composite material mechanical properties elastic modulus mechanické vlastnosti modul pružnosti kompozitný materiál materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74869
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Rozbor a súčasný stav vo využívaní kompozitných materiálov \\v stavbe dopravných a mobilných pracovných strojov
  Šešera Miroslav ; J  Vereš Miroslav (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines composite material matrix matrica kompozitný materiál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84183
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha