Výsledky vyhľadávania

 1. Dynamický silomer na meranie ťahových síl : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 70-2016, dátum podania prihlášky: 14.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPV SR č. 10/2016
  Dušička Peter ; 010170  Hrubík Ján Rumann Ján ; 010170 Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - [10] s.
  sila skúška ťahom
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852928
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Vypracovanie štandardného postupu pre určovanie neistoty merania v laboratóriách UMAT
  Kapajčíková Ulrika ; M  Čaplovič Ľubomír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 49s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality control tensile test kontrola kvality skúška ťahom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95849
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv rôznych priemerov skúšobných tyčí na výsledky zo skúšky ťahom
  Jančeková Pavlína  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering tensile test skúška ťahom konštrukčné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv parametrov bodového odporového zvaránia na pevnosť kombinovaných spojov oceľ/hliník.
  Gazárek Vladimír  Sejč Pavol (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials tensile test resistance welding welding parameters optimalizácia parametrov skúška ťahom parametre zvárania odporové zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85411
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Kovové materiály. STN 42 0312. EN ISO 6892-2 : Skúška ťahom. Časť 2: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote. Január 2010
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2011 . - 20 s
  kovové materiály skúška ťahom
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 6. Kovové materiály. STN 42 0310. EN ISO 6892-1 : Skúška ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplote okolia. Január 2010
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010 . - 64 s
  kovové materiály skúška ťahom
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Kovové materiály. STN 42 0320. EN ISO 26203-1 : Skúška ťahom pri vysokých rýchlostiach deformácií. Časť 1: Systémy pružných tyčí. 1.6.2010
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010 . - 32 s
  kovové materiály skúška ťahom
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie tvárniteľnosti kovových materiálov = Rating of formability metallic materials : Bakalárska práca
  Puskásová Silvia  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 46 s 1 CD-ROM
  tvárniteľnosť skúška ťahom skúška krutom skúška tlakom
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza statických skúšok ťahom s využitím numerickej simulácie = Analysis of static tensile tests with the use of numerical simulation : Bakalárska práca
  Vígh Tomáš  Behúlová Mária (xxx) ; M2000 Staňková Hana (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 67 s 1 CD-ROM
  skúška ťahom ťahová krivka napäťovo-deformačné polia metóda konečných prvkov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Vlastnosti vybraných typov MIG spájkovaných spojov zhotovených na pozinkovaných plechoch vyrobených z ocelí typu DP 600. (The analyse of properties of selected types of MIG brazed joints created on the zinc-coated steels sheets, type DP 600) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Bojnáková Rut ; J280  Sejč Pavol (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 98 s
  ocele zinkovanie pozinkované plechy zváranie a spájkovanie v ochranných atmosférach skúška ťahom steels hot - galvanizing zinc-coated steel sheets arc welding and arc brazing the tensile test
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha