Výsledky vyhľadávania

 1. Phased array ultrasonic testing of thin DP steel electron beam weld joints / aut. Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková
  Šimeková Beáta ; 063000  Hodúlová Erika ; 063000 Kovaříková Ingrid ; 063000
  Materials Science Forum . Vol.893, 4th International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering (ICMEMSCE 2016), November 19-20, 2016, Sanya, China (2017), s. 169-173
  Duplex steel ultrasound inspection phased array
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85016959528&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Phased+array+ultrasonic+testing+of+thin+DP+steel+electron+beam+weld+joints&st2=b%c3%a1rtov%c3%a1&sid=E70F368974850F002645023245DF88A0.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=89&s=TITLE-ABS-KEY%28Phased+array+ultrasonic+testing+of+thin+DP+steel+electron+beam+weld+joints%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ultrasonic inspection of DP steel joints made by EBW / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková
  Hodúlová Erika ; 063000  Kovaříková Ingrid ; 063000 Šimeková Beáta ; 063000
  International Journal of Engineering Innovation & Research [elektronický zdroj] . Vol. 5, iss. 4 (2016), online, s. 272-274
  non-destructive inspection Duplex steel austenite
  http://www.ijeir.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/IJEIR_2096_FINAL.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Ultrasonic inspection of duplex steel joints made by laser beam welding / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková
  Hodúlová Erika ; 063000  Kovaříková Ingrid ; 063000 Šimeková Beáta ; 063000
  2016 International Conference on Materials, Manufacturing and Mechanical Engineering : . S. 20-23
  Duplex steel ultrasound inspection austenite
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=Q2cvZNd3ubUfVAxzbSH&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ultrasonic inspection of thin duplex steel weld joints by TOFD / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková rod. Sukubová, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 752-753. 2014 1st International conference on Advanced Material and Structural Mechanical Engineering (ICAMSME 2014), Jeju, Island. South-Korea, July 27th 2014, (2015), s. 584-587
  Duplex steel austenite
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ultrasonic inspection of thin duplex steel welds by phased array / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700
  Materials Science Forum . Vol. 818. Selected, peer reviewed papers from the Surface Engineering 2014, October 23-24, 2014, High Tatras, Slovakia, (2015), s. 256-259
  Duplex steel austenite
  http://www.scientific.net/MSF.818.256
  doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.818.256
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Disc laser welding of austenitic and superduplex stainless steels
  Ertel Jozef ; M3000  Marônek Milan ; M3000 Bárta Jozef ; M3000 Krampoťák Peter ; M3000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 21-27
  austenitic steel Duplex steel
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Evaluation of nitrogen influence on microstructure of duplex stainless steel laser welds
  Bárta Jozef ; M3000  Marônek Milan ; M3000 Sahul Miroslav ; M3000 Bártová Katarína ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000
  67th IIW International Conference [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [4] p.
  Duplex steel laser beam welding nitrogen
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Aplikácie vysokokoncentrovaných zdrojov energie na zváranie duplexných ocelí
  Blažíček Peter  Kolenič František Dřímal D. Iždinská Zita ; J280
  Technológia zvárania 2008 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . s.CD-Rom
  duplexné nehrdzavejúce ocele Duplex steel
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zváranie duplexných nehrdzavejúcich.(WELDING OF DUPLEX STAINLESS STEELS) [CD-ROM] : Bakalárska prácaBakalárska práca
  Ayed Romaih Lafi Ghazzai ; J280  Iždinská Zita (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 33 s
  duplexná oceľ ferit austenit zváranie elektrónovým lúčom Duplex steel ferite austenite electron beam welding
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha