Výsledky vyhľadávania

 1. Material Flow and Layout: An Integrative Analysis / aut. Daynier Rolando Delgado Sobrino ; rec. Peter Bubeník, František Manlig, Peter Demeč
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000  Bubeník Peter (rec.) Manlig František (rec.) Demeč Peter (rec.)
  1. vyd.
  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016 . - 93 s.
  ISBN 978-80-7380-600-2
  systémy výrobné manufacturing system material flow
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF100100
  kniha

  kniha

 2. Mathematical description of material flow / aut. György Kovács, Peter Košťál
  Kovács György  Košťál Peter ; 063800
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 14-21
  logistics material flow simulation
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/3_Kovacs_Kostal_2_PRv1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Material flow in automated production systems / aut. Peter Košťál, György Kovács, Dávid Tóth, Andrea Mudriková
  Košťál Peter ; 063800  Kovács György Tóth Dávid ; 063000 Mudriková Andrea ; 063000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 22-28
  material flow flexible manufacturing
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/4_Kostal_Kovacs_Toth_Mudrikova_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. The laboratory of flexible drawingless manufacturing system / aut. Radovan Holubek, Andrea Mudriková, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Dávid Tóth
  Holubek Radovan ; 063000  Mudriková Andrea ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Tóth Dávid ; 063000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] : . č. 1 (2016), online, s. 29-34
  flexible production system material flow
  http://www.mtf.stuba.sk/docs/internetovy_casopis/2016/5_Holubek_a_kol_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Simulation and simulation optimization in the design and analysis of the material flow and layout: the case of a flexible assembly cell / aut. Daynier Rolando Delgado Sobrino, Radovan Holubek, Karol Velíšek, Nina Vetríková, Roman Ružarovský
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; M2000  Holubek Radovan ; M2000 Velíšek Karol ; 063800 Vetríková Nina ; 063800 Ružarovský Roman ; M2000
  Proceedings of TEAM 2015 : . DVD-ROM, s. 83-88
  simulation optimization material flow
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. On the analysis and customization of an Icim 3000 system: a take on the material flow, its complexity and few general issues to improve
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; M2000  Košťál Peter ; M2000 Vavruška Jan
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 474, (2014), s. 42-48
  flexible cell assembly cell material flow
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Material flow design supported by simulation methods
  Matúšová Miriam ; M2000 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 474, (2014), s. 91-96
  material flow simulation design
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobného priestoru v podniku Vitalo Slovakia s. r. o., Horný Hričov
  Streličáková Nikola ; M  Drahňovský Juraj (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 60s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow manufacturing process materiálový tok proces výroby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87432
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku v spoločnosti INDUPOL International Ilava, s.r.o., Ilava
  Ševčík Mário ; M  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 65s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistic material flow zásoby logistika materiálový tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93207
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu oddelenia výroby osobných spojok a dvojhmotnostných zotrvačníkov spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s.
  Galgóci Filip ; M  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow materiálový tok skladové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87470
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha