Výsledky vyhľadávania

 1. Object-Oriented Analysis and Design of Educational Content
  Lang Ján ; I200  Kakódy Juraj
  SAMI 2010, 8th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January 28-30, 2010, Herľany, Slovak Republik . s.121-124
  ojektovo-orientovaná didaktická transformácia didaktický cyklus obsluha udalostí aplikačná doména analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Are Themes and Use Cases the Same?
  Vranić Valentino ; I200  Michalco Pavol ; I200
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 2, No. 1 (2010), s.66-71
  téma analýza aspektovo-orientovaná vlastnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza pracovných rizík na vybranom pracovisku spoločnosti STSZ, a.s. Trnava
  Kubovičová Božena  Šiška Kamil (škol.)
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  safety analysis bezpečnosť analýza aspektovo-orientovaná opatrenie riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27249
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
  Ďuriš Ľubomír  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná bezpečnosť riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75564
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná waste water analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75558
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
  Tkáčová Michaela  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analysis analýza aspektovo-orientovaná aplikácia FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh a vytvorenie aplikácie pre evidenciu hasiacich prístrojov
  Karak Jaroslav  Nižníková Jana (xxx)
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  dátový model UML databáza analýza aspektovo-orientovaná implementácia UML analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47341
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
  Voleková Eva  Ostružlíková Angelika (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing firma konkurencia analýza aspektovo-orientovaná e-marketing competition marketing analysis e-marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27160
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha