Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza rizík v stolárskej dielni : Diplomová práca
  Cerovský Martin  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  riziko analýza aspektovo-orientovaná brúsenie analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75580
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
  Tkáčová Michaela  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analysis analýza aspektovo-orientovaná aplikácia FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Are Themes and Use Cases the Same?
  Vranić Valentino ; I200  Michalco Pavol ; I200
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 2, No. 1 (2010), s.66-71
  téma analýza aspektovo-orientovaná vlastnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza dlhodobých etapových meraní zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb pri príležitosti 35.výročia činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu.Bratislava,SR,12.-14.10.2010 . s.nestr.
  analysis analýza aspektovo-orientovaná processing spracovanie vertical movement zvislý posun
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza a syntéza zvuku
  Koša Miroslav ; E  Přibilová Anna (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 82 s
  syntéza analysis analýza aspektovo-orientovaná synthesis Rádioelektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61413
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza ohrození pri prevádzke mobilných pracovných strojov pre potreby hodnotenia rizika
  Szücs Szabolcs ; J  Schmidtová Carmen (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analysis loader riziko analýza aspektovo-orientovaná nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49374
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Analýza dátových a komunikačných sietí na Slovensku a ich porovnanie s inými vyspelými krajinami sveta
  Michalica Štefan ; E  Vargic Radoslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s príl.
  Telekomunikácie analýza aspektovo-orientovaná porovnanie analysis komunikačné siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49274
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Honeypot/Honeynet vo forenznej analýze
  Král Tomáš ; E  Grošek Otokar (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 97 s
  Aplikovaná informatika analysis analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61301
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza vplyvu nedostatku nových prevratných riešení v IT za ostaných 10 rokov na vznik finančnej a ekonomickej krízy
  Koštial Jaroslav ; E  Fodrek Peter (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 26 s
  Aplikovaná informatika innovation inovácie analýza aspektovo-orientovaná analysis informačné technológie ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60686
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku SUBTIL Slovakia, s.r.o.
  Báto Róbert  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia pracovná motivácia výrobný proces motivation analysis analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26709
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha