Výsledky vyhľadávania

 1. Rozširovateľný model bankovníctva
  Šešera Ľubor ; I200 
  Datakon 2007: Proceedings of the Annual Database Conference. Brno, Czech Republic, October 20-23, 2007 . s.241-250
  bankovníctvo doménový model rozšíriteľnosť generalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Bankovníctvo
  Horvátová Eva 
  1. vyd
  Bratislava : Súvaha, 2000 . - 267 s
  ISBN 80-88727-42-1
  bankové systémy bankovníctvo banky
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 3. Centrální bankovnictví
  Revenda Zbyněk 
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1999 . - 741 s
  ISBN 80-85943-89-1
  bankovníctvo bankové systémy centrálne banky politika menová systémy bankové
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  R0001
  kniha

  kniha

 4. Bankové služby v podnikateľskej činnosti podniku a hodnotenie majetku pre záložné právo : Diplomová práca
  Kerepecký Martin  Červeňan Štefan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 113 s výťah
  podnikanie Právo záložné manažment priemyselných podnikov bankovníctvo
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vonkajšie ekonomické vzťahy v podnikaní priemyselného podniku PROX-ZTS, a.s. Dubnica nad Váhom : Diplomová práca
  Molnár Róbert  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1999
  MTF ; . - 55 s výťah
  manažment priemyselných podnikov financie podnikové bankovníctvo
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Bankovnictví 2 : Učebnice
  Šenkýřová Bohuslava 
  1.
  Praha : Grada, 1998 . - 300 s
  ISBN 80-7169-663-3
  bankovníctvo
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6100
  kniha

  kniha

 7. Bankovníctví 2 : Učebnice
  Šenkýřová Bohuslava 
  Praha : Grada Publishing, 1998
  ISBN 80-7169-663-3
  bankovníctvo
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 8. Bankovní krize a ekonomická transformace : Souvislosti mezi ekonomickou transformací, finanční liberalizací a bankovními krizemi
  Jonáš Jiří 
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1998 . - 107 s
  ISBN 80-85943-70-0
  bankovníctvo bankové krízy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 9. International financial market
  Levich Richard M 
  Boston : McGraw-Hill, 1998 . - 663 s
  ISBN 0-256-13011-6
  finančné hospodárstvo finančný trh peňažníctvo bankovníctvo medzinárodný platobný styk medzinárodný obchod medzinárodné financie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 10. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Europské unie / [aut.] Tomášek,Michal
  Tomášek Michal 
  Praha : Linde, 1997 . - 516 s
  ISBN 80-7201-052-2
  bankovníctvo Európska únia Európske spoločenstvo menová únia investičné bankovníctvo
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha