Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba architektov BKPŠ v historických územiach
  Kusý Martin ; V181 
  Obnova památek 2010 : . s.76-84
  historical building historické stavby implementation process realizácia reconstruction rekonštrukcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Amerika na Račianskej
  Paňák Pavol ; V181  Kusý Martin ; V181
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . Roč.17, č.11-12 (2010), s.41-47
  apartment houses bytový dom design implementation process projekt realizácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. City gate Bratislava, A-BKPŠ
  Paňák Pavol ; V181  Kusý Martin ; V181
  Arch . Roč.15, č.5 (2010), s.26-31
  conversion implementation process premena realizácia reconstruction rekonštrukcia
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Studies Involved with sustainable development of the Tatra region after five years
  Huba Mikuláš ; E010  Rakšányi Peter ; V120
  Terra Spectra STU.Planning Studies . Vol. 2, No. 2 (2010), s.15-20
  sustainable development implementation process Ecocity EcoCity Trnava udržateľný rozvoj implementácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Some Experiences of an Implementation of the Two-Tier Study Programs at STU Bratislava
  Dický Jozef ; V250 
  Inquiries into European higher education in civil engineering : . s.59-69
  dvojstupňové štúdium higher education implementation process study program študijné programy vysoké školstvo
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Využívanie metódy Six Sigma pri optimalizácii výroby (Using the Six Sigma method in the optimalization of production) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Jašurek Jozef ; J0070  Jerz Vladimír (XXX) ; J0070 Brody Milan (opon.) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 44 s
  štandardná odchýlka proces implementácia standard deviation implementation process
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Tvorba podnikovej kultúry v zmysle filozofie TQM (Total Quality Management). (Implementation of corporate culture in the context of TQM philosophy) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Juríková Sláva ; J120  Hekelová Edita (XXX) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 48 s
  firemná kultúra TQM systémy manažérstva kvality neustále zlepšovanie proces zavádzania corporate culture quality management systems continuous improvement implementation process
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha