Výsledky vyhľadávania

 1. História, súčasnosť a budúcnosť rozvoja elektrickej trakcie v Bratislave / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, František Janíček, Vladimír Kujan
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Janíček František ; 032000 Kujan Vladimír ; 032000
  História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : . S. 97-106
  Bratislava električky pohony trate meniče výzbroj perspektívy nové vozidlá nové trate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Konštrukcia olejových čerpadiel
  Izák Marcel ; J  Petrák Peter (škol.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines construction drive requirements konštrukcia pohony požiadavky rozdelenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89847
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Moderné metódy modelovania a riadenia piezoelektrických pohonov
  Kozák Vladimír ; J  Šolek Peter (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics PID controller LQR piezoelectricity MPC LQ regulátor metódy riadenia pohony
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94972
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh parametrov transportného modulu
  Šicko Radoslav ; J  Harakaľová Jana (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics mathematical model matematický model pohony
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73763
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Alternativní pohony automobilů
  Kameš Josef 
  1. vyd.
  Brno : BEN - technická literatura, 2008 . - 232 s
  ISBN 978-80-7300-127-8
  pohony
  XXX
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0010
  kniha

  kniha

 6. Automobilizmus v roku 2007
  Lešinský Ján ; J230 
  Automagazín . Roč. 10, č. 1-2 : príloha Profi auto (2007), s.24-25
  motory pohony
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. CNC Obrábacie centrá. (CNC Machining center) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Slezák Juraj ; J120  Králik Marián (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 83 s
  riadiace systémy snímače chladenie zásobníky nástrojov pohony control systems sensor water jackets clamping appliance linear actuator
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Strojnické tabulky 2 : Pohony. Hřídele. Ozubené převody, řetezové a řemenové převody / [aut.]Rudolf Kříž
  Kříž Rudolf 
  1. vyd.
  Ostrava : MONTANEX, 1997 . - 213 s
  ISBN 80-85780-51-8
  pohony tabuľky Prevody ozubené Prevody reťazové prevody remeňové Hriadele
  tabuľky
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF3000
  MTF0100
  Strojnické tabulky 2

  kniha

 9. Návrh presného pohonu robotického systému : Diplomová práca
  Závadský Peter  Krištof Pavol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1995
  MTF ; . - 66 s výťah
  pohony servosystémy aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha