Výsledky vyhľadávania

 1. Statistical detection of changes in Hydrometeorology
  Ballová Dominika ; 010220 
  Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020 : . S. 15
  statistics change hydrometeorology
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Differences in perception of changes with regard to various generational groups of employees / aut. Zdenka Gyurák Babeľová, Kristína Koltnerová, Augustín Stareček, Mária Micháliková, Barbora Hudecová, Anna Saniuk
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000  Koltnerová Kristína ; 064000 Stareček Augustín ; 064000 Micháliková Mária ; 060000 Hudecová Barbora ; 060000 Saniuk Anna
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, Special Number (2019), s. 34-41
  generational groups conservatism progressivism employees change
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/12/5_SN_2019_Babe%C4%BEov%C3%A1_2.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Riadenie zmien - 1: Úvod
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 13-14
  zmena riadenie zmien analýza silového poľa kľúčové osoby change change management force-field analysis key persons
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Smart City in terms of social innovations and human capital / aut. Richard Jurenka, Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková, Augustín Stareček
  Jurenka Richard ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 Horňáková Natália ; 064000 Stareček Augustín ; 064000
  Smart City 360° . online, [8] s.
  smart city innovation change human capital management
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035132147&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Smart+City+in+terms+of+social+innovations+and+human+capital&st2=&sid=b6d032eacd79053c4f6b207585b82eda&sot=b&sdt=b&sl=74&s=TITLE-ABS-KEY%28Smart+City+in+terms+of+social+innovations+and+human+capital%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Climate change and chances to stabilize and improve the cities environment
  Húsenicová Jarmila ; 010310 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 7-11
  climate change stabilize
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh riešenia na zlepšenie projektového riadenia zmien v priemyselnom podniku
  Benedikovičová Lenka ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management innovation change project management project inovácia zmena projektové riadenie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99316
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
  Kvasnicová Katarína ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management change quality motivation satisfaction kvalita vplyvy motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98936
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv zmeny priemeru pilót pri kombinovaných základoch
  Vozár Martin ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] s.
  change piles pilóty zmena tvaru
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Asses the impact of changes to schedule
  Chamulová Barbara ; V270 
  People, buildings and environment 2012 [elektronický zdroj] : . s.114-120
  časový plán change impact assessment ohodnotenie dopadu proces výstavby process of construction schedule zmena
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Riadenie zmien v priemyselnom podniku s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok
  Káloši Štefan  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 59 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety change bezpečnosť zmena bezpečnosť práce bezpečnosť prevádzky riadenie zmien
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79718
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha