Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie skladového hospodárstva v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o., odštepný závod Hlohovec
  Valo Andrej ; M  Hodulík Marián (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management company logistics podniková logistika skladové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78937
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku rozšírením a modernizáciou výroby (Increasing company? scompetitiveness by expanding and modernising production)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Mrava Martin ; J0070  Součková Ingrid (XXX) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 51 s
  konkurencieschopnosť výroba competitiveness company logistics
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Možnosti optimalizácie riadenia materiálového toku v spoločnosti Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o. (The possibilities of material flow optimization within company Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Žifčák Michal (XXX) ; J120 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 96 s
  manažment skladové hospodárstvo company logistics stock management
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha