Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku Leoni Cable Slovakia, spol. s r.o.
  Molnár Gabriel ; M  Janák Erik (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stock management skladové hospodárstvo sklad podnikový informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66301
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu riadenia zásob s prepojením na fungovanie skladového systému podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod SPARTAN : Bakalárska práca
  Forner Ján  Makyšová Helena (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  stock management riadenie zásob skladové hospodárstvo priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57561
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh racionalizácie procesov riadenia zásob v spoločnosti CHEMOLAK a. s. Smolenice
  Jankovič Vladimír  Cibulka Viliam (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  stock management storage riadenie zásob skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58396
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Možnosti optimalizácie riadenia materiálového toku v spoločnosti Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o. (The possibilities of material flow optimization within company Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Žifčák Michal (xxx) ; J120 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 96 s
  manažment skladové hospodárstvo company logistics stock management
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha