Výsledky vyhľadávania

 1. Assessing the tool quality of compacting machines / aut. Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Juraj Beniak, Iveta Onderová, Viliam Čačko
  Ondruška Juraj ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Čačko Viliam ; 020070
  ERIN 2015 : . S. 18
  MKP - metóda konečných prvkov MKP analýza FEM analysis
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Piezoelektrická analýza MEMS tlakového snímača pomocou programu ANSYS
  Lukáč Matej ; V  Kutiš Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling FEM analysis MKP analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80468
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčné riešenie hydraulického briketovacieho lisu strednej triedy
  Gergel Mikuláš ; J  Ondruška Juraj (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  compacting machines briquetting compacting FEM analysis briquetting press zhutňovacie stroje zhutňovanie briketovanie MKP analýza briketovacie stroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94947
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie vystužených sklených noníkov v MKP
  Slivanský Miloš ; V190 
  Modelování v mechanice 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9]s.
  cracks FEM analysis glass glass beam krehký lom MKP analýza sklený nosník sklo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Recount of the stresses of the usage load in silo structure using FEM program Ansys
  Kowalski Lukáš 
  Stretnutie pracovníkov katedier kovových a drevených konštrukcií stavebných fakúlt v SR a ČR : . s.35-44
  FEM analysis MKP analýza silo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Prepočet napätí od užitočného zaťaženia na konštrukciách síl metódou MKP programom Ansys
  Kowalski Lukáš 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  FEM analysis MKP analýza silo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The impact analysis of the intervertebral disc
  Bachárová Lívia ; J0010  Hučko Branislav ; J0010
  ELITECH´10 : . s.[4]
  intervertebral disc impact load rázové zaťaženie MKP analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Modelovanie a posudzovanie seizmickej odolnosti železobetónových rámov s výplňovými stenami
  Králik Juraj ; V250 
  Konstrukce . Roč. 9, č. 2, Príloha (2010), s.19-27
  dynamic analysis FEM analysis MKP analýza seismic load seizmické zaťaženie železobetón
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Finite element analysis effects of longitudinal frame cross-section profile considering passive car safety
  Labaš Vladimír ; J0010 
  Novus Scientia 2009 : . s.598-601
  MKP analýza nosníky FEM analysis frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. An analysis of inertia and stiffness properties of damaged shell element
  Fenik Štefan ; J0010  Starek Ladislav ; J0010
  Engineering Mechanics 2008 : . s.60-64
  MKP analýza detekcia porúch FEM analysis damage detection shell element
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok