Výsledky vyhľadávania

 1. Nonlinear Response of the Frame Structure from Seismic Effects
  Véghová Ivana ; 010250 
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 150018, [4] s.
  frame seismic response nonlinearity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Effect of Thermal Insulation of a Jamb in Relation to Hygienic Criterion and Thermal Loss of 2D Detail
  Buday Peter ; 010180 
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 36-39
  wood brick plastic frame thermal insulation jamb
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Spoje drevených konštrukcií s vlepovanými závitovými tyčami
  Duchoň Vladimír ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  frame glued-in rod joints rámová konštrukcia Spoje vlepované tyče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. kniha

  kniha

 5. Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 80 kW
  Kleštinec Kristián ; J  Glatz Metod (škol.) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines concept frame vehicle vozidlo koncept rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94746
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Multimediálna prezentácia s využitím Macromedia Flash pre predmet Mechatronika
  Svitek Andrej ; M  Halenár Igor (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 49s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry frame Flash objekt multimediálna aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79381
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Použitie vláknovej metódy v nelineárnej analýze rámových konštrukcií
  Krchňák Michal ; V250 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 106-111
  konštrukcie rámové frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Automatický systém na získavanie obsahu videosignálov
  Mikloš Dárius ; E  Pavlovičová Jarmila (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 76 s CD-ROOM
  Telekomunikácie Telecommunications frame video
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92363
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. A RSM Method Used for Nonlinear Seismic Analysis of Frame Bracing System Efficiency
  Králik Juraj ; V250 
  21st SVS FEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2013 [elektronický zdroj] : . s.[12] p.
  earthquake frame nelineárna analýza nonlinear analysis rámová konštrukcia zemetrasenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Návrh kabíny lokomotívy vzhľadom na kritéria bezpečnosti
  Patai Ladislav ; J  Šolek Peter (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics frame composite kompozit rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94837
  diplomová práca
  kniha

  kniha