Výsledky vyhľadávania

 1. Energy evaluation of representative residential buildings
  Bartošová Kmeťková Jana  Petráš Dušan ; 010290
  WEEC 2018 - World Energy Engineering Congress : . USB kľúč, [9] s.
  energy demand life cycle cost energy renovation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Life Cycle Cost Analysis of Residential Building Retrofitting Considering Energy Efficiency
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 66, no. 3 (2017), s. 13-16
  energy efficiency building retrofit life cycle cost
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Determination of the Optimum Variant of the Material Solution of Building Constructions from the Aspect of Effectiveness of the Real Estate Development
  Somorová Viera ; 010270 
  Advanced Materials Research : . Vol. 1065-1069, (2015), s. 2454-2458
  variants of material building construction criterions of effectiveness real estate development life cycle cost
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Influence of Building Material Solution of Structures of Effectiveness of Real Estate Development
  Somorová Viera ; V270 
  SSP - Journal of civil engineering : . Vol. 10, iss. 2 (2015), s. 49-60
  development process material solution of structures life cycle cost price of a lease investments costs operating costs payback period of investment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Influence of parameters of Building Design of Effectiveness of Real Estate Development
  Somorová Viera ; 010270 
  Advanced Materials Research : . Vol. 1065-1069, (2015), s. 2520-2524
  criterions of effectiveness development process life cycle cost price of a lease operating costs payback period of investment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Cost optimal evaluation of energy performance requirements on apartment buildings to comply with the Energy Performance of Buildings Directive
  Kmeťková Jana ; V290  Krajčík Michal ; V290
  INDOOR AIR 2014 : . S. 432-439
  energy performance of buildings life cycle cost
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hodnotenie životného cyklu motorového vozidla (Life cycle evaluation of motor vehicle) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Ravinger Róbert ; J0030  Kováčová Monika (xxx) ; J0080 Ferencey Viktor (konz.) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 109 s
  životný cyklus analýza aspektovo-orientovaná náklady life cycle cost analysis costs
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Porovnanie aktuálnych techník hodnotenia ?life cycle cost? - ceny životného cyklu technických dopravných systémov. (Current assessment techniques for life cycle costs for technical transportation systems) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Kováčová Monika (xxx) ; J210  Ferencey Viktor (konz.) ; J230 Oravec Pavol ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 91 s
  životný cyklus výrobku štandardy životného cyklu podniková architektúra a metodika GERAM Standards for Life Cycle Costs life cycle cost
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Concept of life cycle cost based FMEA
  Kováčová Monika ; J210 
  Výzbroj a technika pozemných síl 2007 : . s.175-181
  FMEA analýza life cycle cost
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Life cycle cost model structure in the automotive industry
  Kováčová Monika ; J210 
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  LCC diagram nákladov life cycle cost optimalization process
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok