Výsledky vyhľadávania

 1. Strategické plánovanie - väzby s územným plánovaním
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 56-63
  strategické plánovanie územné plánovanie vývoj princípy možnosti prevádzky možnosti prepojenia územného a strategického plánovania hybridné plány implementačné plány
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Manažment podniku : kľúčové manažérske kompetencie
  Čambál Miloš ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Liberko Igor (rec.) Štefánik Ján (rec.) Rašner Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 354 s
  ISBN 978-80-227-3926-9
  manažment podniku kľúčové kompetencie strategické plánovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0170
  kniha

  kniha

 3. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 390 s
  ISBN 978-80-89393-96-1
  manažment strategický strategické plánovanie podnikové stratégie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0140
  Strategický manažment

  kniha

 4. Strategický marketing : strategie a trendy
  Jakubíková Dagmar 
  2., rozšíř. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 267 s
  ISBN 978-80-247-4670-8
  strategický marketing distribučná politika cenová politika strategické plánovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Strategický marketing

  kniha

 5. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov
  Chovanec Martin ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 101 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources ľudské zdroje adaptačný program strategické plánovanie riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67814
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Úloha strategického plánovania pre zvýšenie efektivity rozvoja slovenských miest a obcí
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.11-25
  urbanizmus strategické plánovanie územné plánovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Stratégie priestorového/regionálneho rozvoja v globálnej trhovej ekonomike
  Ondrejička Vladimír ; R2020 
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012 . - 120 s
  strategické plánovanie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na implementáciu procesného riadenia a stanovenie programov k zlepšovaniu systému manažérstva kvality v podniku HYDRAULIKA DS, s.r.o. Dunajská Streda
  Bognár Peter  Cagáňová Dagmar (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  systém manažérstva kvality procesné riadenie strategické plánovanie process quality quality management system process management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47403
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Stratégia odvážnych : Ako v strategickom plánovaní využiť kreativitu a silu odvážnych
  Schmitt Bernd H 
  Bratislava : Eastone Books, 2010 . - 171 s
  ISBN 978-80-8109-121-6
  strategické plánovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  FEI2100
  FIIT3000
  MTF4100
  SVF4100
  Stratégia odvážnych

  kniha

 10. Industrial Organization : Markets and Strategies
  Belleflamme Paul  Peitz Martin
  Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 702 s
  ISBN 978-0-521-68159-9
  NPTT marketing strategické plánovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha