Výsledky vyhľadávania

 1. Designing the Alluvial Riverbeds in Curved Paths
  Macura Viliam ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 Štefunková Zuzana ; 010170 Muchová Zlatica Majorošová Martina ; 010160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 245, (2017), [7] s.
  alluvial riverbeds curved path designing
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/3/032063/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Designing of mechanized building processes and environmental protection
  Prokopčáková Katarína ; V270 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 396-401
  designing efektívnosť efficiency environmental protection ochrana životného prostredia projektovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Varianty seizmického zodolnenia požiarnej stanice JE EMO
  Šoltész Július ; V110  Bukov Daniel Ignačák Miroslav ; V110
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 331-336
  designing jadrová elektráreň navrhovanie nuclear power plants zosilnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Design of mechanized concrete processes
  Prokopčák Lukáš ; V270 
  Advanced Materials Research : . Vol. 1020, (2014), s. 888-892
  optimalizácia procesy projektovanie designing optimalization processes
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie kapacitných výpočtov pri projektovaní výrobného systému
  Zubka Filip ; M  Matúšová Miriam (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  Production Devices and Systems designing výrobný systém analýza strojový park
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71201
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh metodického postupu vytvárania NC programov rotačných súčiastok v prostredí CATIA
  Miklošovič Lukáš  Košťál Peter (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems designing modelovanie obrábanie rotačné súčiastky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Elektrické stanice a ich úloha v elektrizačných sústavách
  Petrek Peter ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 62 s
  transformer designing projektovanie transformátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81945
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Inteligentné budovy-podpora projektovania subsystému osvetlenia
  Bartkovjak Anton ; E  Hantuch Igor (škol.) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 50 s príl.
  Applied Informatics designing inteligentné budovy osvetlenie projektovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69422
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Prehľad použitia ozubených prevodov v priemyselnej výrobe : Bakalárska práca
  Jančí Radoslav  Danišová Nina (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  designing characteristics transmission application použitie charakteristika výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62295
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh technológie výroby oblúkového nosníka = Technology design of producing arched beam : Diplomová práca
  Pastorek Tomáš  Ochodnický Marián (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 67
  designing obrábanie technologický postup modelovanie počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67872
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha