Výsledky vyhľadávania

 1. Case study of integrating ecosystem management into spatial planning in rural environment
  Danáčová Michaela ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 23/2021 : . online, [1] s.
  ecosystem flood soil erosion
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5260.html
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Assessment of the impact of proposed cut-off walls on ground-water level regime during extreme hydrological conditions
  Baroková Dana ; 010170  Červeňanská Michaela ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 21, č. 1 (2020), online, s. 113-122
  cut-off walls TRIWACO flood groundwater numerical simulations
  https://doi.org/10.31577/ahs-2020-0021.01.0014
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Possibilities of design of flood protection measures in the catchment
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam Baroková Dana ; 010170
  6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2020 : . online, [10] s., art. no. 012010
  flood catchment water management measures
  https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/609/1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Complex proposal of flood protection measures for small municipalities in the area of Small Carpathians
  Čubanová Lea ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Bednárová Emília ; 010150 Baroková Dana ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [11] s., art. no. 042019
  flood flash floods flood protection measures Small Carphatians
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/4/042019
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Using a combined 1D and 2D hydrodynamic model to simulate the flood of Bratislava
  Orfánus Martin ; 010170  Baďura Jerguš
  Journal of Landscape Management . Vol. 11, no. 1 (2020), s. 18-24
  mathematical modeling flood flood protection urban area
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Floods as phenomenon endangered lives and properties
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170 Baroková Dana ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 1 (2019), s. 40-44
  flash flood flood hydraulic design measurements design data
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Hydraulic assessment of flood protection measures proposal
  Janík Adam ; 010170 
  YS2019 - Young Scientist 2019 : . online, [10] s., art. no. 012010
  hydraulic assessment flood flood protection measures
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/566/1/012010/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Estimation of flood wave travel times by using multilinear Muskingum method with variable parameters
  Danáčová Michaela ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  flood Muskingum method travel time
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7839.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Hydrological-hydraulic assessment of proposed flood protection measures
  Čubanová Lea ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 97-108
  design detention reservoir flood hydraulics measure numerical model
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.10
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Changing climate both increases and decreases European river floods
  Blöschl Günter  Hall Julia Viglione Alberto Perdigao Rui A. P. Parajka Juraj Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Nature : . Vol. 573, iss. 7772 (2019), s. 108-111
  climate change Europe flood river trends
  https://www.nature.com/articles/s41586-019-1495-6
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok