Výsledky vyhľadávania

 1. Use of vibro-isolation and non-conventional materials for reducing noise of railway wagons / aut. Stanislav Žiaran, Ľubomír Šooš, Ondrej Chlebo, Marcela Pokusová, Juraj Úradníček, Jiří Tůma, Ladislav Mačák
  Žiaran Stanislav ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Chlebo Ondrej ; 020010 Pokusová Marcela ; 020070 Úradníček Juraj ; 020010 Tůma Jiří Mačák Ladislav
  Proceedings of the 27th International Congress on Sound and Vibration . S. 1 -8
  vozeň kmitanie FFT analýza prenos izolácia wagon vibration FFT analysis transmission isolation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Some results on Wiener index of a graph: an overview
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Proceedings of the 2nd Croatian Combinatorial Days : . online, s. 49-56
  Wiener index transmission Cartesian product induced subgraph
  http://www.grad.hr/crocodays/proc_ccd2/knor_final.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Graphs whose Wiener index does not change when a specific vertex is removed
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Discrete Applied Mathematics . Vol. 238, (2018), s. 126-132
  Wiener index transmission unicyclic graph pendant vertex induced subgraph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X17305929
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Graphs preserving Wiener index upon vertex removal
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Applied Mathematics and Computation . Vol. 338, (2018), s. 25-32
  Wiener index transmission diameter pendant vertex induced subgraph dense graph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300318304648?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Graphs preserving total distance upon vertex removal
  Majstorović Snježana  Knor Martin ; 010220 Škrekovski Riste
  Electronic Notes in Discrete Mathematics . Vol. 68, (2018), s. 107-112
  total distance transmission unicyclic graph pendant vertex induced subgraph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065318301100?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. New transmission technique which can save energy in uplink thanks to supportive transmission in downlink / aut. Peter Farkaš, Katarína Farkašová, Eugen Ružický
  Farkaš Peter ; 037000  Farkašová Katarína Ružický Eugen
  Proceedings ELMAR-2018 : . S. 11-14
  IoT WSN transmission saving energy Uplink Supportive Transmission Downlink
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8534682
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Transmission of vibroacoustic energy through the structure of a car body into the protected area and its control / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo
  Žiaran Stanislav ; 020250  Chlebo Ondrej ; 020010
  EuroNoise 2015 : . S. 491-496, USB kľúč
  prenos energia transmission energy
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. HVDC prenosy
  Bendík Jozef ; E  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s
  Electrical Engineering transmission energetika prenos
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78109
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh algoritmov preraďovania automatizovanej prevodovky automobilu
  Rozsár Adam ; E  Madarás Juraj (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 53 s príl.
  control design transmission riadenie návrh prevodovka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92208
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Rádiový prijímač pre prenos audiosignálov
  Stanko Ľubomír ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s CD-ROOM
  Rádioelektronika Radioelectronics phase transmission controlling controlling riadenie zbernica prenos
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92514
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha