Výsledky vyhľadávania

 1. Some results on Wiener index of a graph: an overview
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Proceedings of the 2nd Croatian Combinatorial Days : . online, s. 49-56
  Wiener index transmission Cartesian product induced subgraph
  http://www.grad.hr/crocodays/proc_ccd2/knor_final.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Graphs whose Wiener index does not change when a specific vertex is removed
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Discrete Applied Mathematics . Vol. 238, (2018), s. 126-132
  Wiener index transmission unicyclic graph pendant vertex induced subgraph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X17305929
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Graphs preserving Wiener index upon vertex removal
  Knor Martin ; 010220  Majstorović Snježana Škrekovski Riste
  Applied Mathematics and Computation . Vol. 338, (2018), s. 25-32
  Wiener index transmission diameter pendant vertex induced subgraph dense graph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300318304648?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Graphs preserving total distance upon vertex removal
  Majstorović Snježana  Knor Martin ; 010220 Škrekovski Riste
  Electronic Notes in Discrete Mathematics . Vol. 68, (2018), s. 107-112
  total distance transmission unicyclic graph pendant vertex induced subgraph
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065318301100?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. New transmission technique which can save energy in uplink thanks to supportive transmission in downlink / aut. Peter Farkaš, Katarína Farkašová, Eugen Ružický
  Farkaš Peter ; 037000  Farkašová Katarína Ružický Eugen
  Proceedings ELMAR-2018 : . S. 11-14
  IoT WSN transmission saving energy Uplink Supportive Transmission Downlink
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8534682
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Transmission of vibroacoustic energy through the structure of a car body into the protected area and its control / aut. Stanislav Žiaran, Ondrej Chlebo
  Žiaran Stanislav ; 020250  Chlebo Ondrej ; 020010
  EuroNoise 2015 : . S. 491-496, USB kľúč
  prenos energia transmission energy
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh algoritmov preraďovania automatizovanej prevodovky automobilu
  Rozsár Adam ; E  Madarás Juraj (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 53 s príl.
  control design transmission riadenie návrh prevodovka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92208
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. HVDC prenosy
  Bendík Jozef ; E  Eleschová Žaneta (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s
  Electrical Engineering transmission energetika prenos
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78109
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Rádiový prijímač pre prenos audiosignálov
  Stanko Ľubomír ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s CD-ROOM
  Rádioelektronika Radioelectronics phase transmission controlling controlling riadenie zbernica prenos
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92514
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Animovaný návrh planétovej prevodovky pre hybridný pohon automobilu
  Ozimy Karol ; J  Nemčeková Miroslava (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines design transmission animation prevodovka návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84073
  bakalárska práca
  kniha

  kniha