Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of selected pretreatment methods for biogas production from maize waste / aut. Jana Barbušová, Miroslav Hutňan, Nikolas Gróf
  Barbušová Jana ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 Gróf Nikolas ; 046290
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 208
  maize waste biogas pre-treatment
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. The pretreatment of the lignocellulosic biomass for increase the biogas production / aut. Jana Barbušová, Miroslav Hutňan, Juan José Chávez Fuentes, Marianna Czölderová
  Barbušová Jana ; 046290  Hutňan Miroslav ; 046290 Chávez Fuentes Juan José ; 046290 Czölderová Marianna ; 042120
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, S. 608-613
  lignocellulosics biogas pretreatment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Priemyselná výroba bioplynu
  Srniak Ján ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 88s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment biogas bioplyn hodnotenie rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98470
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. The influence of biogas composition on the parameters of a combustion engine running in micro-cogeneration unit
  Chríbik Andrej ; J0030  Polóni Marián ; J0030 Ragan Branislav ; J0030 Toman Rastislav ; J0030
  ERIN 2014 : . CD-ROM, [10] p.
  biogas spark igniton engine bioplyn zážihový motor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
  Ješko Róbert ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 75 s
  Electrical Engineering biofuels biogas biomass biopalivá bioplyn elektrická energia tepelná energia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88937
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Využitie biometánu ako obnoviteľného zdroja energie
  Lúpal Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 43 s
  biogas bioplyn Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78155
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Selective oxidation of biogas to formaldehyde over silica supported Cu-Fe-P-O catalysts
  Kamocsai Marek ; C8130  Hergelová Veronika ; C8130 Štolcová Magdaléna ; C8130 Kaszonyi Alexander ; C8130
  ICCT 2014, sborník abstraktů a plných textů, 2. mezinárodní chemicko-technologická konference. Mikulov, Česká republika, 7.-9.4. 2014 . CD ROM, [1] s.
  sol-gel biogas formaldehyde Cu-Fe-P-O catalyst
  článok z periodika
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Bioplynová stanica
  Hudik Lukáš ; J  Dzianik František (škol.) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 642
  Process and Environmental Engineering biogas bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89427
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Parametrický model bioplynovej stanice : dát. obhaj. 21.2.2013
  Kubica Juraj ; E020  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s
  cogeneration biogas kogenerácia bioplyn
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50370
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Proces výroby bioplynu z biomasy, sekundárne využitie fermentátu, udržateľnosť produkcie zdrojovej biomasy.
  Budayová Mária ; J  Ondruška Juraj (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises biogas station fermentation biogas pelety bioplyn fermentácia kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94720
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha