Výsledky vyhľadávania

 1. Technological proposal for implementation of renewable sources to meet the energy consumption in residential buildings for 2021
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 2 (2016), online, s. 105-109
  energia veterná veterná turbína alternatívna energia renewable energy wind thermal loses
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Comparison of thermal bridges calculate method through typical details in low energy designing
  Buday Peter ; V180  Ingeli Rastislav ; V180 Vavrovič Boris ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 126-129
  linear thermal transmittance lineárny stratový súčiniteľ tepelné mosty tepelné straty thermal bridge thermal loses typical details typické detaily
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of thermal bridges calculate method through window jamb
  Ingeli Rastislav ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 130-133
  calculate method linear thermal transmittance lineárny stratový súčiniteľ ostenie tepelné mosty thermal bridge thermal loses výpočtová metóda window jamb
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv postupu energetického hodnotenia na energetickú triedu samostatných častí bytových domov (bytov) pri predaji alebo prenájme
  Ingeli Rastislav ; V180 
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.CD-ROM, s.49-56
  energetická certifikácia energetická hospodárnosť budov energy certification energy performance of buildings tepelné straty thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Znižovanie tepelných strát prostredníctvom tepelnej bariéry
  Doležel Miloslav ; V180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 524-528
  external walls obvodová stena tepelná bariéra tepelné straty thermal barrier thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv okenného ostenia na tepelné mosty v budovách s vysokou tepelnou ochranou
  Ingeli Rastislav ; V180  Vavrovič Boris ; V180
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . CD ROM, s. 43-48
  linear thermal transmittance lineárny stratový súčiniteľ tepelné mosty tepelné straty thermal bridge thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv tepelných mostov na potrebu tepla na vykurovanie v budovách s vysokou tepelnou ochranou
  Ingeli Rastislav ; V180  Vavrovič Boris ; V180
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . CD ROM, s. 37-42
  energy need for heating linear thermal transmittance lineárny stratový súčiniteľ potreba tepla na vykurovanie tepelné mosty tepelné straty thermal bridge thermal loses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výpočet hodnoty zvýšenia súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov originálnou výpočtovou metódou (I. časť)
  Menďan Rastislav ; V180 
  Almanach znalca . Roč. 11, č. 3 (2012), s. 33-36
  heat use for space heating potreba tepla na vykurovanie tepelné straty tepelný most thermal bridge thermal loses
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vykurovanie rodinného domu solárnymi kolektormi. (Heating of family house with solar collectors) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kubáň Peter ; J270  Čurka Daniel (xxx) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 51 s
  vykurovací kotol solárne kolektory životné prostredie tepelné straty heating boiler Solar collectors life environment thermal loses
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0001
  kniha

  kniha