Výsledky vyhľadávania

 1. Fyzikálne princípy v počítačovom modelovaní 1 [elektronický zdroj]
  Balažovjech Martin ; 010220  Guba Peter (rec.) Ševčovič Daniel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava: Spektrum STU, 2017 . - online, 72 s.
  ISBN 978-80-227-4721-9
  kinematika gravitačné pole energia kinematics gravitation field energy
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Balazovjech_Fyzikalne_principy_v_pocitacovom_modelovani_1.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Highly customizable simulations in the Process Simulate environment: proposal of a methodological tool / aut. Daynier Rolando Delgado Sobrino, Radovan Holubek, Jozef Peterka, Dagmar Cagáňová
  Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000  Holubek Radovan ; 063000 Peterka Jozef ; 063600 Cagáňová Dagmar ; 064000
  COMEC 2016 : . CD-ROM, [14] s.
  kinematics CAD process simulate
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží a odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh nakladacieho pracovného zariadenia s meniteľným dosahom
  Špitalik Jozef ; J  Izrael Gregor (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture stability kinematics stabilita kinematika teleskop pracovné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112887
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Konštrukčný návrh vŕtacieho zariadenia so závitovkovým vrtákom priemeru do 800mm do hĺbky 8m ako prídavného pracovného zariadenia UDS 211
  Németh Ervin ; J  Bukoveczky Juraj (škol.) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture kinematics kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103612
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Meranie kinematických veličín zapästia ruky pri základných hodoch vo frisbee
  Szallay Martin ; J  Hučko Branislav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics frisbee kinematics biomechanika kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84014
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
  Chvála Peter ; J  Rohaľ-Ilkiv Boris (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes kinematics robot kinematika automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94934
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh dispozičného riešenia pracovného priestoru priemyselného robota IRB 120 a jeho periférií
  Kĺč Ján ; M  Holubek Radovan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 53s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems robot kinematics kinematika pracovný priestor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66330
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Koncepčný návrh vysoko výklopnej lopaty pre HON 200Z
  Genčúr Juraj ; J  Schmidtová Carmen (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines loader kinematics bucket nakladač kinematika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94751
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Assembling and verification design correctness of press tools by help of system CATIA
  Košťálová Miroslava ; M3000 
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 4 (extra (2011), s.79-81
  verification kinematics
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (3) - článok
  článok

  článok

 10. Optimalizácia kinematiky pracovného zariadenia pre vybraný typ pracovného stroja
  Jorík Štefan ; J  Hók Vendelín (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics kinematics optimalization kinematika rýpadlo-nakladač optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73747
  bakalárska práca
  kniha

  kniha