Výsledky vyhľadávania

 1. Implementácia a vývoj vybraných algoritmov spracovania obrazu na fotografiách očného pozadia
  Marček Igor ; E  Hanúsková Veronika (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 53 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics image processing Houghova transformácia spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100088
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Segmentácia obrazu
  Trhan Ondrej ; V140 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 238-246
  detekcia objektov Houghova transformácia segmentácia obrazov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Navigácia mobilného robota vo vonkajšom prostredí
  Smoľák Martin ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 84 . - 65 s príl.
  GPS GPS GPS GPS Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101519
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie operačného systému Android na riadenie mobilného robota
  Smoľák Martin ; E  Pásztó Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 36 s CD-ROOM
  Industrial Informatics Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65721
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Detekcia objektov pomocou Houghovej transformácie
  Sabo Miroslav ; E  Novák Vladislav (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 86 s CD-ROOM
  Applied Informatics detekcia objektov Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65834
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom : dát. obhaj. 14.12.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Pásztó Peter ; E011  Hubinský Peter (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 132 s
  Bezier curve Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71636
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Zostavenie obrysov miestnosti z fotografie : Diplomová práca
  Kováčik Michal  Eliáš Michal (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  počítačové videnie Houghova transformácia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75158
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Rozpoznávanie hrán v digitalizovanom technickom výkrese
  Šmelcer Peter  Vaský Jozef (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  vektorizácia Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75147
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vektorizácia rastrového výkresu súčiastky = Vectorisation of growing plan component : Bakalárska práca
  Heteš Marek  Eliáš Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 35 s príl (1 CD-ROM)
  Microsoft Visual C++ Houghova transformácia BMP súbor DXF
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha